1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M™ Campylobacter Enrichment Broth CE250, 250 g/bottle, 1 EA

3M ID 70201174144
  • อาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้ สะดวก ให้ผลการทดสอบที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
  • อาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะแคมไพโลแบคเตอร์
  • สภาวะการบ่มแบบใช้อากาศ ไม่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมแบบ microaerophilic
  • อาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้งาน เพียงเติมน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (ไม่มีอาหารเสริมหรือตัวทำละลายอินทรีย์)
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

อาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสำหรับการฟื้นตัวและเจริญเติบโตของเชื้อซาลโมเนลล่าใช้กับชุดทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคระดับโมเลกุล 2 ของ 3M แคมไพโรแบคเตอร์

  • อาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้ สะดวก ให้ผลการทดสอบที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
  • อาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะแคมไพโลแบคเตอร์
  • สภาวะการบ่มแบบใช้อากาศ ไม่จำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมแบบ microaerophilic
  • อาหารเลี้ยงเชื้อพร้อมใช้งาน เพียงเติมน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (ไม่มีอาหารเสริมหรือตัวทำละลายอินทรีย์)
  • Use with MDA2CAM96 3M™ Molecular Detection Assay 2 - Campylobacter for fast and reliable results.
คุณลักษณะเฉพาะ
Environmental claim being made
Yes
Environmental claim relates to
Product
Evidence for Claim
Self Certified
Manufacturing Segment
Post-Chill, Pre-Chill, Ready-to-cook
Media Type
Campylobacter Broth Base
Product Code
CE250
Storage Temperature
2-8°C
Test Type
Environmental, Environmental Test, Food & Beverage, Food & Beverage Test
แบรนด์
3M™