mesh background image

ได้รับคำขอแล้ว

ขอขอบคุณที่ขอตัวอย่าง

เราจะติดต่อคุณเพื่อยืนยันผลิตภัณฑ์ขนาดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะส่งตัวอย่างขนาดจริงให้คุณ หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ คุณจะได้รับตัวอย่างสาธิตขนาดเล็ก (ประมาณ 1 ตารางนิ้ว) แทน เราจะตอบกลับภายใน 2-3 วันทำการ