การนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3เอ็ม ได้ดำเนินพันธกิจด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา บทบาทความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของเราในอุตสาหกรรมเห็นได้ชัดจากการจัดทำโครงการป้องกันมลพิษ Pollution Prevention Pays ในปีพ.ศ. 2518 รวมถึงโครงการอื่นๆ ในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้โซลูชันแบบหมุนเวียนทรัพยากรมากขึ้น และการต่อยอดกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ตามทักษะความเชี่ยวชาญ 3เอ็ม ผนึกกำลังร่วมกับพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรคู่ค้า รัฐบาลและชุมชนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ทั่วโลกมีร่วมกัน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านแนวทางความร่วมมือและการนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้  


กลยุทธ์ของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ 3เอ็ม

ในช่วงเวลาสำคัญเพื่อโลกของเราเช่นนี้ กรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราช่วยให้เรานำศักยภาพและความสามารถของเราไปดูแลช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจของเรา

 • วิทยาศาสตร์เพื่อการหมุนเวียน
  วิทยาศาสตร์เพื่อการหมุนเวียน

  ออกแบบโซลูชันที่ทำได้มากกว่าแต่ใช้วัสดุน้อยกว่า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก

   

 • วิทยาศาสตร์เพื่อสภาพภูมิอากาศ: เจ้าหน้าที่ทำงานในโซลาร์ฟาร์ม
  วิทยาศาสตร์เพื่อสภาพภูมิอากาศ

  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วทั้งอุตสาหกรรม เร่งการใช้โซลูชันแก้ปัญหาสภาพอากาศระดับโลก และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

 • พันธกิจความยั่งยืนของ 3เอ็ม - วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
  วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

  สร้างโลกพลังบวกผ่านวิทยาศาสตร์ และปลุกแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาร่วมสร้างสิ่งดีๆ ไปด้วยกัน


ความยั่งยืนที่ 3เอ็ม

 • ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545 เราได้ตีพิมพ์รายงาน Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรกตามระเบียบนโยบาย G2 ซึ่งรายงานฉบับดังกล่าวได้จัดทำขึ้นสำหรับพนักงานของ 3เอ็ม ผู้ที่หางาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และสื่อด้านความยั่งยืน เพื่อสะท้อนภาพที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงจุดยืนด้านพันธกิจของเราในการยกระดับชีวิตผู้คน

 • การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรามีความคืบหน้าอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568 ได้แก่เป้าหมายด้านพลังงาน น้ำ และสภาพอากาศ เรามีการติดตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและอัปเดตความคืบหน้าทุกปีในรายงานความยั่งยืนของเรา

   

 • อ่านเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการที่พนักงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของ 3เอ็ม ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรบ้าง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ยั่งยืนของ 3เอ็ม


ความยั่งยืนที่ 3เอ็ม ประเทศไทย

 • บริษัท 3เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) โรงงานลาดกระบังได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงานจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 ซึ่ง 3เอ็มเป็นหนึ่งใน 34 บริษัทที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

  เราขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน นับเป็นอีกก้าวของความสําเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) และเป็นการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนของคนไทยทุกคน