เด็กผู้ชายมองออกไปเหนือท้องน้ำ
วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อชีวิต ทุกชีวิต

เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

ดูวิธีการ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของ 3เอ็ม

การรักษาโลกของเราและธุรกิจของเรา หมายถึง การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการให้อำนาจแก่บุคคลและชุมชนทั่วโลกได้ส่งเสริมความก้าวหน้า ซึ่งหมายถึงการรักษาสมดุลของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมทั้งจัดการปัญหาของโลก นอกจากนั้น ยังหมายถึงการรวมตัวกันภายใต้เป้าหมายที่มีร่วมกัน นั่นคือการพัฒนาทุกชีวิต

 


เรื่องราว

 • ความยั่งยืนจากการออกแบบ (US, English)

  เรียนรู้วิธีการที่ Compass คู่มือการออกแบบภายในของเราเป็นแนวทางให้นักออกแบบ 3เอ็ม แก้ปัญหาด้านความยั่งยืนด้วยกระบวนการเชิงนวัตกรรม

  ความยั่งยืนจากการออกแบบ (US, English) ความยั่งยืนจากการออกแบบ (US, English)
 • พนักงานของ 3เอ็ม ใหม่นำฝูงผึ้งมาที่วิทยาเขต

  3เอ็ม กำลังดำเนินการเพื่อช่วยเพิ่มประชากรผึ้ง โดยการสร้างถิ่นที่อยู่ของผึ้งและฝูงผึ้งสองฝูงไปยังสำนักงานใหญ่ในเซนต์พอล

  พนักงานของ 3เอ็ม ใหม่นำฝูงผึ้งมาที่วิทยาเขต
 • การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต

  ดูเป้าหมายที่ 3เอ็ม ได้กำหนดไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

  การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต
 • การพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

  - ทุกวันนี้ นวัตกรรมของ 3เอ็ม มุ่งหวังที่จะรับมือกับปัญหาในเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดของโลก รายงานด้านความยั่งยืนปี 2015 ของเราสรุปความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นที่มีต่อการพัฒนาทุกชีวิต

  การพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

เรื่องราว


กลยุทธ์ของเรา

 • เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของเรา คือการสนับสนุบการเติบโตของธุรกิจแต่ละรายทั่วโลก พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ นั่นหมายถึงการรับมือกับความท้าทายทั่วโลก เช่น ความพร้อมใช้งานของพลังงานและการรักษาความปลอดภัย ภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ การศึกษาและการพัฒนา ในขณะที่ยังต้องตระหนักถึงวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตของเราด้วยเช่นกัน

  • เทคโนโลยีของ 3เอ็มช่วยพัฒนาทุกบริษัทให้ก้าวหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ช่วยปรับปรุงบ้านในทุกครัวเรือน
  • นวัตกรรมของ 3เอ็ม ช่วยยกระดับทุกชีวิต

  เช่นเดียวกับองค์กรจำนวนมาก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างเสาหลักทั้งสามด้านของความยั่งยืน:

  • ความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ: พัฒนาโซลูชั่นที่มีความแตกต่าง ใช้งานได้จริง และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายในเรื่องความยั่งยืน
  • การปกป้องสิ่งแวดล้อม: จัดหาโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
  • ความรับผิดชอบต่อสังคม: จัดการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติเรื่องความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่อง

  ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่เรารับมือกับความท้าทายทั่วโลก


เป้าหมายและความคืบหน้า

 • สิ่งเดียวที่เรานิยมมากกว่าแนวคิดที่ดีคือผลลัพธ์ที่ดี เมื่อเป็นเรื่องความยั่งยืน ความเป็นเลิศจะอยู่ในสิ่งที่ปรากฏ ตั้งแต่การลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 57% ไปจนถึงการใช้ น้ำน้อยลงและการปล่อยมลพิษน้อยลง ความพยายามในเรื่องความยั่งยืนของเราจึงส่งผลสำเร็จ อ่านเพิ่มเติม


ข้อความจากซีอีโอของเรา

 • ตั้งแต่ปีค.ศ. 1902 บริษัท 3เอ็มได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมาตลอด การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมคือศูนย์กลางของสิ่งที่เราเป็น และได้ฝังรากลึกอยู่ในวิสัยทัศน์ของเรา:

  • เทคโนโลยีของ 3เอ็มช่วยพัฒนาทุกบริษัทให้ก้าวหน้า
  • ผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ช่วยปรับปรุงบ้านในทุกครัวเรือน
  • นวัตกรรมของ 3เอ็ม ช่วยยกระดับทุกชีวิต

  ด้วยสาขาในกว่า 70 ประเทศ และจำนวนผลิตภัณฑ์กว่า 55,000 รายการที่ขายในเกือบ 200 ประเทศ เราจึงถูกโยงใยอย่างซับซ้อนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจโลก และลงลึกไปในเรื่องมนุษยธรรม ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไหนอีกแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ที่ให้อำนาจเราในการสร้างความแตกต่างในแต่ละเมือง แต่ละหมู่บ้าน และแต่ละคน

  การพัฒนาด้านการสื่อสารที่รวดเร็วกำลังควบรวมโลกของเราให้กลายเป็นชุมชนสากลที่มีค่านิยมร่วมกัน เราจะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของปริมาณความพร้อมของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ คุณภาพและปริมาณความความพร้อมของน้ำ ภาวะวัตถุดิบขาดแคลน การศึกษา การพัฒนา และสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์

  สิ่งที่ชัดเจนก็คือ พลวัติสากลเหล่านี้กำลังสร้างความท้าทายต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของคนรุ่นถัด ๆ ไป และนี่ก็คือเหตุผลที่ 3เอ็ม ต้องใช้ทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่สุดของบริษัท ทั้งแนวคิดและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้

  ด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงยานยนต์ เราได้คิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น วิธีการล่าสุดบางอย่าง ใช้แนวคิดและนวัตกรรมของเราเพื่อสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนมากขึ้น จะได้แก่:

   

  • ในปี ค.ศ. 2014 เราได้รับรางวัล ENERGY STAR® จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ สำหรับความพยายามในการอนุรักษ์พลังงานทั่วโลกของเรา นี่คือเกียรติยศที่ 3เอ็ม ได้รับมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับเกียรตินี้ เราได้รับการขึ้นชื่อไว้ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones อีกครั้ง ซึ่งเป็นเครดิตความน่าเชื่อที่เราได้รับมาตั้งแต่เริ่มต้นใช้ในปี ค.ศ. 1999
    
  • เราได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในด้านความยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงฟิล์มที่มีประสิทธิผลในด้านพลังงานสำหรับแท็บเล็ต, Post-it® Greener Notes, โซลูชั่นสำหรับการสร้างวัสดุปิดกั้นอากาศ, ฟิล์มกราฟิก Envision®, ระบบข้อมูลสุขภาพ 360 Encompass™ และเทคโนโลยี LED ที่ประหยัดพลังงานและได้รับรางวัลชนะเลิศ
    
  • ความสำเร็จที่ต่อเนื่องของโปรแกรม Pollution Prevention Pays ของเราที่ได้ช่วยป้องกันมลภาวะทางอากาศ น้ำ และของเสียได้เกือบ 2 ล้านตัน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 57 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 จนถึงค.ศ. 2013 ตามมาตรฐาน (แม้แต่เมื่อยอดขายของบริษัทเติบโตถึง 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน)
    
  • การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญทั่วโลก การทำงานกับพันธมิตร เช่น The Nature Conservancy ทำให้ 3M Foundation ได้ร่วมบริจาคเงินมากกว่า 21 ล้านเหรียญเพื่ออนุรักษ์พื้นที่กว่า 1 ล้านเอเคอร์
    
  • มีการบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์รวมกันเป็นมูลค่ากว่า 61.6 ล้านเหรียญในปี ค.ศ. 2013
    
  • ในช่วงต้นของปี ค.ศ. 2014 เราได้เข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติสากล (United Nations Global Compact) ในขณะที่ 3เอ็ม ยังดำเนินการตามค่านิยมหลักที่นำเสนอโดยข้อตกลงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เราภาคภูมิใจที่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเราต่อหลักการทั้ง 10 ประการในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือของเรากับองค์กร

  ในขณะที่เราเฉลิมฉลองความสำเร็จของเรา เราก็ยังตระหนักถึงความสำคัญของความท้าทายทั่วโลกที่เราจำเป็นต้องรับมือ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องพัฒนาวิธีการที่เราใช้ปฏิบัติงาน วิธีการที่เราตัดสินใจเพื่อผลในระยะยาว และวิธีการร่วมมือของเรา แต่เราก็เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า การทำงานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา และการเพิ่มขีดความสามารถผู้คนในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความปรารถนาของพวกเขา จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนในสิ่งที่ต้องเปลี่ยน สู่ความสำเร็จของทั้งธุรกิจและสังคม

  พนักงาน 3เอ็ม เป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นอันประกอบไปด้วยความแข็งแกร่งของ 89,500 ชีวิตที่จะช่วยสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เราตั้งใจจะทำหน้าที่นี้ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนความพยายามในด้านความยั่งยืนของลูกค้าของเรา การปลูกฝังให้มีแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนตลอดทั้งเครือข่ายการจัดหาสินค้าและบริการของเรา ตลอดจนการรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน ซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

  ผมมีความภูมิใจที่ได้เป็นชาว 3เอ็ม ที่มุ่งมั่นต่อความพยายามนี้ และผมก็รู้สึกกระตือรือร้นในบทบาทที่ 3เอ็ม จะมีส่วนในการช่วยเหลือทุกคน ทุกแห่ง ให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิม

  อิงก้า ทูลิน
  ประธาน ประธานกรรมการบริหาร และซีอีโอ


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง