รูปแบบเบื้องหลังของ 3เอ็ม
เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

การพัฒนาทุก ๆ ชีวิตคือความอุตสาหะและความมุ่งมั่นที่น่าตื่นเต้น  นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำ และเป็นแกนหลักของสิ่งที่เราเป็น

ความใฝ่ฝันสำหรับทุกชีวิตของเรา

จินตนาการถึงโลกที่ทุกชีวิตได้รับการพัฒนา โลกที่ทรัพยากรธรรมชาติมีพร้อมใช้อย่างไม่ต้องกังวล โลกที่ผู้คนสามารถเข้าถึงการศึกษาและโอกาสได้ และโลกที่มีชุมชนที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี มีความเชื่อมโยงถึงกัน และมีความมุ่งมั่นพยายาม

เรามุ่งหวังที่จะช่วยสร้างโลกนั้นให้กลายเป็นจริง แต่ความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคงได้มาไม่ง่าย ดังนั้น 3เอ็ม จึงให้สัญญาว่า:
 

 • เราจะผลักดันตัวเราให้สร้างสรรค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
 • เราจะส่งเสริมความชื่นชอบและความสงสัยใคร่รู้ของแต่ละบุคคล ทั้งภายในบริษัทและภายในชุมชนของเรา
 • เราจะยอมรับว่าเราคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเพียงฝ่ายเดียว และมุ่งมั่นในการกระตุ้นและสนับสนุนความร่วมมือ เพื่อพัฒนาทุกชีวิตบนโลกใบนี้

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้พัฒนาชีวิต

 


เรื่องราว

 • ความยั่งยืนจากการออกแบบ (US, English)

  เรียนรู้วิธีการที่ Compass คู่มือการออกแบบภายในของเราเป็นแนวทางให้นักออกแบบ 3เอ็ม แก้ปัญหาด้านความยั่งยืนด้วยกระบวนการเชิงนวัตกรรม

  ความยั่งยืนจากการออกแบบ (US, English) ความยั่งยืนจากการออกแบบ (US, English)
 • เหตุผลที่ทำไมการอยู่ในความมืดถึงเป็นสิ่งที่ดี

  เทคโนโลยี 3M™ Speedglas™ Auto Darkening Filter จะช่วยให้ฉากกั้นช่างเชื่อมมีความมืดได้รวดเร็วถึง 0.1 มิลลิวินาทีเมื่อการอาร์กเริ่มขึ้น

  เหตุผลที่ทำไมการอยู่ในความมืดถึงเป็นสิ่งที่ดี เหตุผลที่ทำไมการอยู่ในความมืดถึงเป็นสิ่งที่ดี
 • นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น

  ใช้ฟิล์มโลหะสีเงินและโพลิเมอริกที่ย่อยสลายได้ โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนกลับแบบครึ่งวงกลมทั้งหมดของแสงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 94% เพื่อหักเหแสง ผลลัพธ์: โคม LED ที่สว่างขึ้นในแอฟริกา

  นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น
 • ถอนหายใจอย่างโล่งอก

  Filtrete™ Healthy Living Ultimate Allergen Filters จะดูดและจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งอาจจะมีแบคทีเรียและไวรัสอยู่ได้ในราคาแค่ 80 เหรียญ ต่อปี

  ถอนหายใจอย่างโล่งอก ถอนหายใจอย่างโล่งอก

เรื่องราว


ความมุ่งมั่นและการเดินทางของเรา

 • ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 เราได้เป็นบริษัทแนวหน้าที่ใช้โปรแกรมและนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความสามารถในการอยู่รอดเชิงเศรษฐกิจ

  ขยายเพื่อดูความเป็นมาของความยั่งยืนที่สมบูรณ์ของเรา

  1932: 3เอ็ม จัดให้มีแผนบำนาญที่ครอบคลุมความทุพพลภาพในระยะสั้นและระยะยาว และแผนประกันภัยสำหรับการว่างงาน 

  1949: เริ่มใช้แผนการซื้อหุ้น 3เอ็ม สำหรับพนักงานเป็นครั้งแรก

  1951: ก่อตั้งแผนความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ 3เอ็ม ขึ้น

  1953: มีการก่อตั้งสมาคม 3เอ็ม ซึ่งเป็นสมาคมธุรกิจเพื่อการกุศลแห่งแรกในอเมริกา

  1961: ก่อตั้งแผนกวิศวกรรมเกี่ยวกับน้ำและสุขอนามัยของ 3เอ็ม ขึ้น

  1963: ก่อตั้ง 3M Carlton Society ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานด้านเทคนิคที่มีผลงานโดดเด่น 

  1964: นักสุขอนามัยในด้านอุตสาหกรรมและนักฟิสิกส์ด้านสุขภาพ ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ เข้าร่วมทำงานในแผนกการแพทย์ของ 3เอ็ม

  1970: เริ่มการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ก่อตั้งองค์กรควบคุมมลภาวะและวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Engineering and Pollution Control (EE&PC) ขึ้น บริการของนักสุขอนามัยในด้านอุตสาหกรรมและนักฟิสิกส์ด้านสุขภาพ ได้ขยายไปถึงการครอบคลุมการปฏิบัติงานของ 3เอ็ม นอกสหรัฐอเมริกา

  1971: จัดตั้งโปรแกรมจับคู่ของขวัญจากพนักงาน/พนักงานที่เกษียณอายุของ 3เอ็ม เพื่อบริจาคการกุศล

  1973: สร้างสรรค์โปรแกรมการร่วมใช้งานรถคันเดียวกันของพนักงานขึ้น ก่อตั้งแผนกจัดการพลังงาน

  1974: 3เอ็ม เป็นหนึ่งในองค์กรแรก ๆ ที่จัดให้มีโปรแกรมช่วยเหลือพนักงานในองค์กร เพื่อให้ความรู้เป็นการส่วนบุคคล และให้บริการที่ปรึกษา สำหรับพนักงานและครอบครัวของพวกเขา

  1975: นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ 3เอ็ม ถูกนำมาใช้โดยคณะกรรมการบริหาร 3เอ็ม จัดทำโปรแกรมเพื่อป้องกันมลภาวะ Pollution Prevention Pays (3P) ผลลัพธ์ในปีแรก: 19 โครงการป้องกันการปล่อยไอเสียได้ 73,000 ตัน และป้องกันกากตะกอนได้ 2,800 ตัน

  1977: 3เอ็ม และหน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อมร่วมกันสนับสนุนการจัดงานประชุมขึ้นจำนวน 4 ครั้ง เกี่ยวกับหัวข้อการป้องกันมลภาวะ

  1980: ใช้นโยบายความปลอดภัยและสุขภาพของ 3เอ็ม เป็นครั้งแรก

  1981: เริ่มต้นโปรแกรมตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

  1984: ศูนย์สิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Center) ได้มอบเหรียญ First Annual Gold Medal ให้แก่ 3เอ็ม สำหรับความสำเร็จในด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศ 3เอ็ม เป็นองค์กรแรกที่นำเสนอบริการดูแลเด็กที่ป่วยให้แก่พนักงาน ในช่วงปีเดียวกันนั้น 3เอ็ม ได้เริ่มใช้ 3M Poll กับพนักงานในสหรัฐฯ และใช้การสำรวจข้อคิดเห็นที่เป็นมาตรฐาน (Standard Opinion Survey) สำหรับทั่วโลกทุก ๆ สองปีเพื่อประเมินข้อคิดเห็นของพนักงาน โปรแกรม 3M CARES (Community Action Retired Employee Services) ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมอาสาสมัครที่เป็นพนักงานเกษียณอายุภายใต้แบนเนอร์ 3เอ็ม และจับคู่กับความต้องการเฉพาะด้านของพวกเขา

  1986: ก่อตั้งรางวัลอาสาสมัครชุมชนแห่ง 3M (Community Volunteer Award)

  1987: ก่อตั้งคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยขององค์กร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมประจำ 3เอ็ม เริ่มใช้โปรแกรมลดไอเสียของ 3เอ็ม(3M Air Emission Reduction Program)

  1988: เริ่มใช้นโยบาย 3เอ็ม เพื่อลดสารเคมีที่ทำลายชั้นโอโซน

  1989: กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2000 ของ 3เอ็ม และประกาศออกสู่สาธารณะ เริ่มใช้นโยบาย 3เอ็ม เพื่อความปลอดภัยขององค์กร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม สมาพันธ์สัตว์ป่าแห่งชาติ (National Wildlife Federation) มอบรางวัลความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Achievement Award) ให้แก่ 3เอ็ม

  1990: เริ่มจำหน่าย โพสต์-อิท® โน้ต ที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล โปรแกรมเพื่อความปลอดภัย 16 จุดของ 3เอ็ม ได้รับการอนุมัติ

  1991: ได้รับรางวัลปกป้องโอโซนในชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratospheric Ozone Protection Award) จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ

  1993: 3เอ็ม บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยไอเสียทั่วโลกลง 70% ได้รับรางวัล Corporate Wildlife Award จากกรมการสัตว์น้ำและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐ (U.S Fish and Wildlife Services)

  1994: หน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ (Achievement Award) ให้แก่ 3เอ็ม สำหรับการมีส่วนร่วมอย่างประสบความสำเร็จในโปรแกรมอาสาลดไอเสีย 33/50 (33/50 Voluntary Air Emission Reduction Program)

  1995: 3เอ็ม เปิดตัวเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูปแบบปลอด CFC สำหรับการรักษาโรคหอบหืดเป็นครั้งแรกของโลก 3เอ็ม ริเริ่มโปรแกรมเพื่อลดความบาดเจ็บและความเจ็บป่วยให้ได้ 50% ภายใน 4 ปี 3เอ็ม ได้รับรางวัล National Medal of Technology Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับความสำเร็จด้านเทคนิคในสหรัฐฯ

  1996: สภาพัฒนาความยั่งยืน (Council on Sustainable Development) ของประธานาธิบดีคลินตันเลือกโปรแกรม 3P ของ 3เอ็ม ให้ได้รับรางวัลการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของประธานาธิบดี จัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อมของ 3เอ็ม ให้เป็นทางการ พัฒนาแผนการด้านความปลอดภัยและสุขภาพทั่วโลกสำหรับ 3เอ็ม ขึ้น

  1997: 3เอ็ม จัดทำระบบจัดการวงจรชีวิต (Life Cycle Management System) ให้เป็นทางการ เพื่อจะได้แน่ใจว่ามีการพิจารณาถึงปัญญาด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นักวิทยาศาสตร์ของ 3เอ็ม ได้รับรางวัลนักเคมีจากสถาบันเคมีอเมริกา (American Chemical Society) สำหรับการพัฒนา 3M Hydrofluoroethers (HFEs) เพื่อทดแทน CFC 3เอ็ม ริเริ่มใช้โปรแกรม Lifescapes เพื่อช่วยพนักงานปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของตนในที่ทำงานและที่บ้าน 3เอ็ม ริเริ่มใช้โปรแกรม Lifescapes เพื่อช่วยพนักงานปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของตนในที่ทำงานและที่บ้าน

  1998: 3เอ็ม ได้กำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยขึ้น เพื่อลดความบาดเจ็บและความเจ็บป่วยลงให้ได้ 25% ต่อปี เป็นเวลา 3 ปี

  1999: Hamburger Umweltinstitut จากเยอรมนีได้จัดให้ 3เอ็ม อยู่ในอันดับ 2 สำหรับผลงานที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้สารเคมีจำนวน 50 แห่งจากทั่วโลก

  2000: 3M GIVES (Grants Initiated by Volunteer Service) หรือการให้ที่ริเริ่มโดยบริการอาสาสมัคร เริ่มเกิดขึ้น

  2001: เปิดตัวเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี ค.ศ. 2005 มิติด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมการมีส่วนร่วม 3M Contributions Program 3เอ็ม ได้รับรางวัล National Points of Light Foundation Award สำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมในด้านบริการชุมชมขององค์กร (Corporate Community Service)

  2002: 3เอ็ม ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) ให้เป็นผู้นำในหมวดหมู่สินค้าและบริการสำหรับอุตสาหกรรม 3เอ็ม มีชื่ออยู่ในดัชนีการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม FTSE (FTSE Socially Responsible Investment Index) 3เอ็ม ได้รับรางวัล "วิสัยทัศน์แห่งอเมริกา" สำหรับการทำให้อเมริกางดงาม

  2003: 3เอ็ม ได้รับรางวัลอากาศสะอาดยอดเยี่ยม (Clean Air Excellence Award) ในหมวดหมู่นวัตกรรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ/นโยบาย จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ

  2004: 3เอ็ม ได้รับรางวัล Energy Star ประจำปี ค.ศ. 2004 จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ และกรมการพลังงานของสหรัฐฯ สำหรับความเป็นผู้นำในด้านการจัดการพลังงาน

  2005: 3เอ็ม ได้รับรางวัลปกป้องอุณหภูมิ (Climate Protection Award) จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ 3เอ็ม บรรลุผลสำเร็จตามโปรแกรมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Environmental Goals) ประจำปี ค.ศ. 2000-2005 ซึ่งทำได้เหนือกว่าเป้าหมาย และเปิดตัวเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรชุดใหม่สำหรับปี ค.ศ. 2005–2010 3เอ็ม ได้รับรางวัลผู้ป้องกันมลภาวะที่มีคุณค่าที่สุด (Most Valuable Pollution Prevention - MPV2) ประจำปี ค.ศ. 2005 จากที่คณะกรรมการป้องกันมลภาวะแห่งชาติ 3เอ็ม ได้รับเลือกจากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ ให้เป็นผู้ชนะรางวัล National Environmental Performance Track Outreach Award ในระดับองค์กรธุรกิจเป็นครั้งแรก

  2008: 3เอ็ม ได้ก่อตั้ง หน่วยงานพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Division) 3เอ็ม ได้จัดทำ หลักการเพื่อความยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sustainability Principles)

  2010: ในฤดูใบไม่ร่วงปี ค.ศ. 2010 บริษัท 3เอ็ม ได้ร่วมมือกับ U.S. EPA และหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งมินเนโซตา (Minnesota Pollution Control Agency - MPCA) เพื่อนำ ENERGY STAR Exhibit House ของ EPA มาจัดแสดงที่งานแสดงของรัฐมินเนโซตา (Minnesota State Fair) ดูวิดีโอนี้

  2011: 3เอ็ม ได้จัดทำ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนประจำปี ค.ศ. 2015 3เอ็ม ได้รับการยกย่องเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันจากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ และกรมการพลังงานแห่งสหรัฐฯ ด้วยการชนะรางวัลยอดเยี่ยมในด้านความยั่งยืนสำหรับการจัดการพลังงาน ซึ่งมีที่มาจากการพัฒนาในด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง

  2013: ชาว 3เอ็ม ทำงานอาสาสมัครกว่า 250,000 ชั่วโมงและ 3เอ็ม มอบเงินกว่า 61.6 ล้านเหรียญสำหรับการบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์ให้ทั่วโลก

  2014: 3เอ็ม เข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และสำหรับความพยายามในการอนุรักษ์พลังงานทั่วโลก 3เอ็ม จึงได้รับรางวัล ENERGY STAR® จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ นี่คือเกียรติยศที่ 3เอ็ม ได้รับมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับเกียรตินี้


ความร่วมมือของเรา

 • ความร่วมมือคือส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา เราร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ มากมายเพื่อศึกษามุมมองในด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย เพื่อทำความเข้าใจถึงสถานะของผู้ถือผลประโยชน์ของเราได้มากขึ้น และได้ทราบถึงกลไกเพื่อเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจในแวดวงเดียวกัน

 • The Nature Conservancy

  เราร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้โครงการในสหรัฐฯ จีน บราซิล แคนาดา และเม็กซิโก

 • ป่าทึบ

  3M Foundation ได้มอบเงิน 500,000 เหรียญ เพื่อช่วยรักษาที่ดินส่วนบุคคลขนาดใหญ่ที่สุดผืนเดียวในประวัติศาสตร์ของแคนาดาเพื่อการอนุรักษ์ โดยครอบคลุมจาก Yellowstone ไปจนถึง Yukon ที่ดินผืนนี้จะช่วยฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ของกวางแคริบูและสัตว์สายพันธุ์สำคัญอื่น ๆ โดยการเชื่อมต่อพื้นที่คุ้มครอง

 • The Minnesota Forest Legacy Partnership

  การมอบเงิน 1.5 ล้านเหรียญเพื่อปกป้องพื้นที่ 89,000 เอเคอร์ในรัฐมิเนโซตาตอนเหนือ จะทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่หลงเหลือทั่วประเทศ

 • Crown of the Continent

  ในปี ค.ศ. 2011 บริษัท 3เอ็ม ได้มอบเงินหนึ่งล้านเหรียญ เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายขนาด 60 เอเคอร์ของที่ดินสาธารณะที่ได้รับการคุ้มครองทั่วรัฐมอนทานา ไอดาโฮ ไวโอมิง และยาวลงไปถึงบริติชโคลัมเบียทางตอนใต้ การเชื่อมต่อนี้จะทำให้เกิดการควบรวมพื้นที่อนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสองครั้งในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเหนือ

 • เครดิตความน่าเชื่อถือในด้านการปล่อยไอเสีย

  3เอ็ม ได้รับความน่าเชื่อถือในด้านการปล่อยไอเสียภายใต้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ สำหรับการลดปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกมาได้ต่ำกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในกรณีส่วนใหญ่ เราอาจจะขายเครดิตเหล่านี้และนำผลกำไรไปใช้กับ โครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือนำเครดิตดังกล่าวไปช่วยรัฐบาลในระดับรัฐและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพอากาศ

 • สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute)

  เรากำลังทำงานร่วมกับสถาบันทรัพยากรโลก และสมาชิกจากสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) เพื่อพัฒนาเกณฑ์วิธีสากลในการจำกัดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน และตลอดทั้งวงจรอายุของผลิตภัณฑ์

 • การออกแบบสำหรับสิ่งแวดล้อม

  หน่วยงานบริการด้านอาคารและการพาณิชย์ของเรา ได้เข้าร่วมในแนวคิดริเริ่มเกี่ยวกับการออกแบบสำหรับสิ่งแวดล้อม (Design for the Environment - DFE) ผ่านทางหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ (EPA) ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้ นักวิจัยของ 3เอ็ม ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลเพื่อระบุสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อปกป้องสุขภาพของทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม