ภูมิทัศน์ทะเลทราย
เผชิญความท้าทายทั่วโลกอย่างซึ่งหน้า
ดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนของเรา (PDF, 20K)

ความท้าทายทั่วโลก

ที่ 3เอ็ม เราคิดว่าความยั่งยืนคือความจำเป็นที่ทั่วโลกมีร่วมกัน และเป็นอนาคตของธุรกิจของเรา ในขณะที่จำนวนประชากรเติบโตขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ความท้าทายต่าง ๆ เช่น ความพร้อมใช้งานของพลังงานและความปลอดภัย การขาดแคลนวัตถุดิบ สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ การศึกษา และการพัฒนา จะต้องได้รับการจัดการเพื่อจะได้แน่ใจว่า ผู้คนทั่วโลกจะมีชีวิตที่ดีและครบถ้วนสมบูรณ์

ทุกวันนี้ นวัตกรรมของ 3เอ็ม มุ่งหวังที่จะรับมือกับปัญหาข้อวิตกที่กดดันมากที่สุดของโลก ได้แก่
- วัตถุดิบ
- น้ำ
- พลังงาน& อุณหภูมิ
- สุขภาพ & ความปลอดภัย
- การศึกษา & การพัฒนา

ความมุ่งมั่นและเป้าหมายของเรา จะสอดคล้องกับความทุ่มเท เพื่อช่วยแก้ไขความท้าทายทั่วโลกเหล่านี้ ศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมายและผลลัพธ์ของเราได้ที่นี่.

 


เรื่องราว

 • การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต

  ดูเป้าหมายที่ 3เอ็ม ได้กำหนดไว้ในอีก 10 ปีข้างหน้าในการพัฒนาธุรกิจของเรา โลกของเรา และทุกชีวิต

  การมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาทุกชีวิต
 • เพิ่มการลบเข้าไป

  3M™ Void Fillers, 3M™ Scotch-Weld™ Paste Adhesives และ Lightweight Polysulfide Sealants ช่วยลดน้ำหนักของเครื่องบิน เพิ่มประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่าย และขยายความยั่งยืน

  เพิ่มการลบเข้าไป เพิ่มการลบเข้าไป
 • มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์

  glass bubbles ของ 3เอ็ม จะช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแกร่งให้คอมโพสิตที่ใช้ในการผลิตยานพาหนะและเครื่องบิน

  มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์ มหัศจรรย์แห่งไมโครสเฟียร์

เรื่องราว


 

 • Ormanda Ağaçlara Bakmak

  วัตถุดิบ

  ประชากรในโลกเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ มีอายุยืนนานขึ้น และบริโภคมากขึ้น และด้วยแรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่อทรัพยากรและวัสดุที่มีอยู่อย่างจำกัดของเรา เราจะต้องพัฒนาให้ก้าวไปได้ไกลกว่าจุดที่ใช้วัสดุรีไซเคิลได้และมีต้นทุนต่ำ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ บริษัทที่แก้ไขปัญหานี้ได้จะไม่เพียงแต่ช่วยโลกของเราได้เท่านั้น แต่ยังจะได้รับข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดอีกด้วย

  3เอ็ม ได้พยายามแก้ไขความท้าทายนี้มาหลายทศวรรษ และยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่ออนาคต พัฒนาสิ่งทดแทนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แทนทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ พัฒนาวัสดุที่รีไซเคิลได้ และสร้างความยั่งยืนมากขึ้น

 • Kıyı şeridi

  ทรัพยากรน้ํา

  ผู้คนบริโภค ทำการเกษตร และผลิตสินค้าด้วยสิ่งนี้ การลดการบริโภคน้ำและพัฒนาคุณภาพน้ำ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม

  น้ำคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามากที่สุดของโลก แม้ว่าน้ำจะมีอยู่ทั่วไปในโลก แต่น้ำจืดก็มีเพียง 2.5 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่โลกมี น้ำจืดส่วนใหญ่จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านชลประทาน แต่เกือบ 30% ของน้ำส่วนนี้จะถูกใช้ไปสำหรับการบริโภคภายในประเทศและใช้ทำงานในอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มเก่า และความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เป็นตัวยกระดับความสำคัญของน้ำสะอาด และการเข้าถึง สำหรับทั้ง 3เอ็ม และลูกค้าของเรา

  ลูกค้าของเราหลายรายกำลังประสบความยากลำบากในการเสาะหาน้ำสะอาดที่เข้าถึงได้ เราช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิผลของน้ำและพัฒนาคุณภาพ

 • Türbin Gücü

  พลังงาน และอุณหภูมิ

  การเข้าถึงแหล่งจ่ายพลังงานที่เชื่อถือได้นั้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจและชุมชน การใช้พลังงานและปัญหาเรื่องอุณหภูมิทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ และเราก็พร้อมจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เดินหน้าต่อไป

  ตั้งแต่การปล่อยไอเสียไปจนถึงเชื้อเพลิงฟอสซิล 3เอ็ม ใช้แนวทางในเชิงรุกและร่วมมือเพื่อจัดการกับความต้องการในด้านพลังงานและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ทั้งสำหรับการปฏิบัติงานของเราและสำหรับลูกค้าของเรา ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินั้น มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันและกัน 3เอ็ม มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงดังกล่าว และแสวงหาแนวทางแก้ไขที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด และการลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เรามีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในมือมากมาย ที่ช่วยลดผลกระทบของการใช้พลังงาน ส่งเสริมประสิทธิผลของพลังงาน และช่วยลดก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายของเราคือการพัฒนาและนำแนวคิดสากลไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบในระยะยาวที่ดีที่สุด

 • Doktor Muayenehanesi

  สุขภาพ และความปลอดภัย

  ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยจะพบได้บ่อยในสถานที่ทำงานทั่วโลก ในแต่ละปี ภาวะอาหารเป็นพิษและความเจ็บป่วยอันเกิดจากน้ำดื่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 ล้านคนทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยจำนวน 1 ใน 20 ของผู้ที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลของประเทศรายได้ต่ำและปานกลางจะติดเชื้อในขณะที่รับการดูแลรักษาทางการแพทย์

  รัฐบาล องค์กรธุรกิจ และผู้บริโภคกำลังขับเคลื่อนความต้องการทั่วโลก ในเรื่องความปลอดภัย การปกป้อง การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหาร นวัตกรรม เทคโนโลยี การศึกษา และความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ล้วนมีความสำคัญสำหรับการรับมือกับปัญหาเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของมนุษย์

  เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ 3เอ็ม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจทั้งหมดให้มุ่งเน้นไปที่ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับสุขภาพ การปกป้อง การรักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ใช้ความมุ่งมั่นนี้กับการปฏิบัติงานขององค์กร

 • Robot Teknolojisi

  การศึกษา และการพัฒนา

  อัตราว่างงานทั่วโลกคาดว่าจะทรงตัวตลอดปี ค.ศ. 2017 โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ตลาดงานในปัจจุบันมีโอกาสงานน้อยลง โดยงานที่มีส่วนมากจะมีความเฉพาะทางเกินไปสำหรับเยาวชนและผู้ที่เพิ่งเรียนจบ ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยี 3เอ็ม ตระหนักถึงความสำคัญของบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เราต้องการนำพาแนวคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่บทบาทเฉพาะทาง และช่วยให้บริษัทของเราแก้ไขปัญหาความท้าทายในอนาคต


หัวข้อสำคัญ

 • มีขอบเขตมากมายที่สัมพันธ์กับความท้าทายทั่วโลกเหล่านี้ ซึ่งเราได้สร้างความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์ นโยบาย หรือกระบวนการของเรา ศึกษาวิธีการที่เราใช้เพื่อ ทำงานกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหา "แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง" ผ่านนโยบายเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดหาของเรา และอ่านเกี่ยวกับความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราสำหรับป่ายั่งยืน