Bridge Scene
เราได้จัดตั้งและบรรลุเป้าหมายมาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว

เป้าหมาย และความคืบหน้า

การจัดตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ 3เอ็ม เราได้จัดตั้งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ส่วนหนึ่งที่ชัดเจนในประวัติของบริษัท คือ เป้าหมายเหล่านี้ช่วยลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของเราเองลงอย่างมากและทำให้เราเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 


ความสำเร็จในปัจจุบัน

 • ด้วยอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงยานยนต์ เราได้คิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น วิธีการล่าสุดบางอย่าง ใช้แนวคิดและนวัตกรรมของเราเพื่อสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนมากขึ้น จะได้แก่:

   

  • ในปี ค.ศ. 2014 เราได้รับรางวัล ENERGY STAR® จากหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐฯ สำหรับความพยายามในการอนุรักษ์พลังงานทั่วโลกของเรา นี่คือเกียรติยศที่ 3เอ็ม ได้รับมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับเกียรตินี้ เราได้รับการขึ้นชื่อไว้ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones อีกครั้ง ซึ่งเป็นเครดิตความน่าเชื่อที่เราได้รับมาตั้งแต่เริ่มต้นใช้ในปี ค.ศ. 1999
  • เราได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในด้านความยั่งยืนมากขึ้น รวมถึงฟิล์มที่มีประสิทธิผลในด้านพลังงานสำหรับแท็บเล็ต, Post-it® Greener Notes, โซลูชั่นสำหรับการสร้างวัสดุปิดกั้นอากาศ, ฟิล์มกราฟิก Envision®, ระบบข้อมูลสุขภาพ 360 Encompass™ และเทคโนโลยี LED ที่ประหยัดพลังงานและได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • ความสำเร็จที่ต่อเนื่องของโปรแกรม Pollution Prevention Pays ของเราที่ได้ช่วยป้องกันมลภาวะทางอากาศ น้ำ และของเสียได้เกือบ 2 ล้านตัน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 57 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 จนถึงค.ศ. 2013 ตามมาตรฐาน (แม้แต่เมื่อยอดขายของบริษัทเติบโตถึง 30% ในช่วงเวลาเดียวกัน)
  • การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญทั่วโลก การทำงานกับพันธมิตร เช่น The Nature Conservancy ทำให้ 3M Foundation ได้ร่วมบริจาคเงินมากกว่า 21 ล้านเหรียญเพื่ออนุรักษ์พื้นที่กว่า 1 ล้านเอเคอร์
  • มีการบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์รวมกันเป็นมูลค่ากว่า 61.6 ล้านเหรียญในปี ค.ศ. 2013 ดูการมีส่วนร่วมในชุมชนของ 3เอ็ม เพิ่มเติม
  • ในช่วงต้นของปี ค.ศ. 2014 เราได้เข้าร่วมใน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติสากล (United Nations Global Compact) ในขณะที่ 3เอ็ม ยังดำเนินการตามค่านิยมหลักที่นำเสนอโดยข้อตกลงอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เราภาคภูมิใจที่ได้ทำให้ความมุ่งมั่นของเราต่อหลักการทั้ง 10 ประการในเรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาความร่วมมือของเรากับองค์กร