แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้น
ดาวน์โหลดบทสรุปผู้บริหารของเรา (PDF)

โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรม

สำหรับ 3เอ็ม ความยั่งยืนจะรวมถึงการร่วมมือกันเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขที่ดีกว่าเดิม ในขณะที่จำนวนประชากรเติบโตขึ้น โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ความท้าทายต่าง ๆ จะต้องได้รับการจัดการ เพื่อจะได้แน่ใจว่าผู้คนทั่วโลกจะมีชีวิตที่ดีและครบถ้วนสมบูรณ์ เราคำนึงถึงลูกค้าของเราที่ต้องประสบความท้าทายและแบ่งปันเป้าหมายในเรื่องความยั่งยืน ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับลูกค้าในการระบุและใช้งานโซลูชั่นที่จะช่วยจัดการกับเป้าหมายของพวกเขา ในขณะที่เราพยายามเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขความต้องการดังกล่าว คุณก็สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ที่นี่ (PDF, 6.7MB)

 


การจัดการวงจรชีวิต

 • ความยั่งยืนไม่ควรมีวันหมดอายุ  การจัดการวงจรชีวิตคือส่วนที่เป็นทางการของกระบวนการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก เมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เราจะถามคำถามที่สำคัญในตอนเริ่มต้น ได้แก่ เรายังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร เราจะกระจายผลิตภัณฑ์อย่างไร และเราจะกำจัดผลิตภัณฑ์ในตอนสุดท้ายได้อย่างไร เราพิจารณาถึงเงื่อนไขในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยทั้งหมด สำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์บางอย่างสู่โลก

  เราใช้นโยบายการจัดการวงจรชีวิตฉบับใหม่ในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งกำหนดให้หน่วยธุรกิจทั้งหมดจะต้องตรวจสอบวงจรชีวิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่และมีอยู่เดิมทั้งหมด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นใหม่หลายร้อยชนิดต่อปี เราจึงมีโอกาสอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของสิ่งที่เราผลิตขึ้น


การบรรจุหีบห่อ

 • เรากำลังคิดนอกกรอบ เช่นเดียวกับในเรื่องลังบรรจุ วัสดุห่อ และถุง ส่วนสำคัญของกระบวนการจัดการวงจรอายุของเรา คือความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการตระหนักถึงประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนของการบรรจุหีบห่อที่ลดลง เรากำลังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ของเรา ผ่านการออกแบบใหม่ การใช้ซ้ำ ความสามารถในการนำไปรีไซเคิลได้มากขึ้น และการใช้ปริมาณวัสดุที่รีไซเคิล ตลอดจนการจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากขึ้น ผลลัพธ์ก็คือการใช้พลังงานน้อยลงในการบรรจุวัสดุ ค่าใช้จ่ายถูกลง และมีการปล่อยของเสียจากการขนส่งน้อยลง รวมถึงข้อกำหนดในด้านการจัดเก็บและพื้นที่กำจัดก็น้อยลงเช่นกัน


ความยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

 • ห้องปฏิบัติการ
  การดูแลสุขภาพ

  ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ 3เอ็ม ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล ทันตแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน บริษัทเวชภัณฑ์ และผู้ผลิตอาหาร เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่ใช้ปฏิบัติการได้และมีความประหยัด ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรา และสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดี การลดของเสีย พลังงาน และน้ำ เช่นเดียวกับการป้องกันการติดเชื้อและความสะดวกสบายของผู้ป่วย จะเป็นขอบเขตที่เราจะให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต   

  โซลูชั่นสำหรับความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของ 3เอ็ม 


กรณีศึกษา

 • Post-It ® Cabinet Pack

  Post-it® Note Cabinet Pack ของเราจะช่วยลดของเสียในสำนักงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แท่นสำหรับ Post-it® Note Pads ขนาด 16 หรือ 24 แผ่น จะให้การจัดเก็บที่สะดวก และลดความจำเป็นในการห่อพลาสติกแต่ละชิ้น วัสดุบรรจุยังทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% และใช้หมึกที่มีการจำกัด

 • วัสดุขัดอ่างและกระเบื้อง สก๊อตช์-ไบรต์™

  เราได้ลดการบรรจุวัสดุขัดอ่างและกระเบื้อง สก๊อตช์-ไบรต์™ ลงได้อย่างมาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ยังรวมถึง การยกเลิกตัวแบ่งลูกฟูกและขนาดโดยรวมที่เล็กลง เพื่อให้พอดีกับพื้นที่ครึ่งหนึ่งของการขนส่งและจัดแสดง

 • การจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  สำหรับผู้ที่คิดว่าความรู้เรื่องเรขาคณิตจากตอนมัธยมจะไม่มีประโยชน์ในชีวิตจริง ลองพิจารณาถึงพลังของทรงเหลี่ยมดู ในการจัดการคลังพัสดุและโลจิสติกส์ "การจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด" คือแนวทางในการใช้พื้นที่วางภายในบริเวณจัดเก็บ รถบรรทุก หรือตู้คอนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิผลสูงสุด การจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดมักจะคำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดหรือ "พื้นที่ใช้งานได้" ทั้งหมด เรากำลังใช้วิธีการจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บและขนส่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราต้องใช้


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง