ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพของ 3เอ็ม พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพ

 • ในธุรกิจการดูแลสุขภาพ 3เอ็ม กำลังทำงานเพื่อทำให้กระบวนการผลิต และการปฏิบัติการภายในของเรา มีความยั่งยืนมากขึ้น ลดจำนวนบรรจุภัณฑ์ที่เราใช้ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรับมือกับความท้าทายในด้านความยั่งยืน


โรงพยาบาล

 • คุณอาจจะประหลาดใจที่ได้เรียนรู้ว่าโรงพยาบาลต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องความยั่งยืน เช่น ในสหรัฐอเมริกา
   

  • โรงพยาบาลจะผลิตของเสียราว 5.9 ล้านตันต่อปี (แหล่งที่มา: เว็บไซต์ของ Practice Greenhealth)
  • โดยเฉลี่ยแล้ว โรงพยาบาลที่ใช้เครื่องมือ EPA Energy Star Portfolio Manager จะใช้น้ำ 315 แกลลอนต่อเตียงต่อวัน ตัวเลขนี้ทำให้โรงพยาบาลกลายเป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ใช้น้ำมากที่สุด
  • โรงพยาบาลใช้สารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังจำนวนมาก
  • โรงพยาบาลยังใช้พลังงานจำนวนมากเช่นกัน

การดูแลช่องปาก

 • การรักษาฟันและการจัดฟันยังมีโอกาสที่จะดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นเช่นกัน เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยสร้างประโยชน์ในด้านความยั่งยืนมากมาย:
   

  • บันทึกอิเล็กทรอนิกส์จะลดจำนวนกระดาษที่ต้องใช้
  • การถ่ายภาพ/เอ็กซเรย์แบบดิจิทัลก็ช่วยลดการใช้ฟอยล์ตะกั่วและสารเคมีปรุงแต่ง
  • เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยลดความจำเป็นในการพิมพ์ภาพออกมา

  การกำจัดสารเติมเต็มเงินที่มีส่วนประกอบเป็นปรอทได้อย่างเหมาะสมจะเป็นโอกาสเพื่อการสร้างความยั่งยืนครั้งที่สองสำหรับทันตแพทย์ และสุดท้ายก็คือการรีไซเคิล การฉายแสง LED การใช้สารเคมีทำความสะอาดที่ดีต่อธรรมชาติ และการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR ก็จะมีส่วนร่วมได้เช่นกัน เราจึงเห็นได้ชัดเจนว่า การดูแลช่องปากนั้นก็มีวิธีการต่าง ๆ มากมายที่จะร่วม "รักษ์โลก" ได้


เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านการแพทย์

 • ทั้งปกป้องผู้ป่วย และลดขยะ (US, English)

  ม้วนเทปทางการแพทย์ที่นำจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งอาจซ่อนแบคทีเรียและแพร่เชื้อได้ ม้วนเทปที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียวที่ออกแบบโดย 3เอ็ม ช่วยให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามแนวทางควบคุมการแพร่เชื้อโดยที่ยังประหยัดเงินและลดขยะได้อีกด้วย

  ทั้งปกป้องผู้ป่วย และลดขยะ (US, English)
 • การเลิกใช้พาทาเลต ทั้งยังมีประสิทธิภาพดีขึ้น (US, English)

  ​​​​​​หูฟังของแพทย์ 3M™ Littmann® Classic III™ stethoscopes ของเราใช้ท่อซึ่งเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ผลิตโดยไม่ใช้พาทาเลต ผลพลอยได้คือท่อนี้มีอายุการใช้งานนานกว่าเนื่องจากทนต่อไขมันบนพื้นผิวและแอลกอฮอล์ได้ดีขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะเป็นรอยน้อยลงด้วย

  การเลิกใช้พาทาเลต ทั้งยังมีประสิทธิภาพดีขึ้น (US, English)
 • การลดการซ้ำซ้อนในโรงพยาบาล (US, English)

  ซอฟต์แวร์ของ 3เอ็ม ถูกใช้ในรัฐแมริแลนด์เพื่อกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามมาตรการคุณภาพการดูแลรักษาเฉพาะ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระหว่างรัฐทำให้การซ้ำซ้อนในโรงพยาบาลลดลง 15.25% และประหยัดได้ถึง 105.4 ล้านเหรียญตลอดระยะเวลาสองปี

  การลดการซ้ำซ้อนในโรงพยาบาล (US, English)
 • การหายใจด้วยวิธีที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (US, English)

  ฝ่าย 3M Drug Delivery Systems ได้พัฒนาเครื่องพ่นยาฝอยละอองแบบพกพาที่ปราศจากสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC เป็นครั้งแรกของโลก เครื่องพ่นยาที่ผลิตโดย 3เอ็ม ถูกใช้แทนสาร CFC ในการรักษาโรคหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ได้ถึง 600 ตันต่อปี

  การหายใจด้วยวิธีที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (US, English)

เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านการดูแลช่องปาก

 • ไม่เคยมีมาก่อน และจะไม่มี (US, English)

  สารที่ใช้อุดฟันเป็นสารผสมของโลหะ ได้แก่ ปรอทที่สามารถใช้เติมร่องหลุมได้ มากกว่า 50 ปีมาแล้วที่ 3เอ็ม นำเสนอเรซินคอมโพสิตที่มีลักษณะเหมือนธรรมชาติและไม่มีสารปรอทเป็นสารเสริมสู่ท้องตลาด นั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดี

  ไม่เคยมีมาก่อน และจะไม่มี (US, English)
 • การสแกนแบบดิจิตอลช่วยลดขยะ (US, English)

  3M™ True Definition Scanner พิมพ์แบบฟันของผู้ป่วยแบบดิจิตอลซึ่งช่วยลดขยะโดยขจัดความจำเป็นในการใช้สารแข็งคล้ายยาง

  การสแกนแบบดิจิตอลช่วยลดขยะ (US, English)
 • Clarity™ ADVANCED Ceramic Braces (US, English)

  ด้วยการออกแบบและวัสดุที่ทันสมัย 3เอ็ม พัฒนาการจัดฟันโดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ไม่ต้องใช้โลหะอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงนี้ลดการใช้โลหะและขยะที่เป็นโลหะระหว่างการผลิต เครื่องมือจัดฟัน Clarity ADVANCED ดูดีในระหว่างการรักษา ทำให้โดยรวมผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

  Clarity™ ADVANCED Ceramic Braces (US, English)
 • APC™ Flash-Free Adhesive (US, English)

  3เอ็ม รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีไฟเบอร์และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสารยึดติดเพื่อสร้าง APC™ Flash-Free Adhesive ที่ทันสมัยสำหรับการยึดอุปกรณ์จัดฟัน ปัจจุบันไม่มีสารยึดติดส่วนเกินที่จะต้องกำจัดเมื่อยึดอุปกรณ์จัดฟันกับฟัน ลดขยะ และประหยัดเวลาสำหรับทุกคน

  APC™ Flash-Free Adhesive (US, English)

เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านความปลอดภัยของอาหาร

 • การรักษาแหล่งอาหารของเราให้ปลอดภัย! (US, English)

  3M™ Petrifilm™ Plates เป็นสื่อบันทึกพร้อมเป็นตัวอย่างซึ่งใช้ตรวจจับและนับจำนวนแบคทีเรีย เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้เนื้อวุ้นแบบเดิม แผ่น Petrifilm ของ 3เอ็ม  ใช้พลังงานน้อยกว่า >75% ใช้น้ำน้อยกว่า 80% ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 75% และสร้างขยะน้อยลง ≈66%

  การรักษาแหล่งอาหารของเราให้ปลอดภัย! (US, English)
 • วิธีการตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่บริสุทธิ์และง่ายดาย ตอนนี้โดยสร้างขยะลดลง (US, English)

  ในสหรัฐฯ ปัจจุบัน 3M™ Molecular Detection Assays ได้รับอนุมัติให้จัดส่งภายใต้สภาวะปกติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องทำความเย็นหรือแท่งทำความเย็นพิเศษ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ลงได้ 50%

  วิธีการตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่บริสุทธิ์และง่ายดาย ตอนนี้โดยสร้างขยะลดลง (US, English)
 • วิเคราะห์ด้วยความถูกต้องแม่นยำ 3M™ Clean-Trace™ Hygiene Monitoring System (US, English)

  3M™ Clean-Trace™ Hygiene Monitoring System ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในตลาด คุณจึงสามารถลดการเสียเวลา เงิน และการผลิตที่มีการล้างทำความสะอาดอีกครั้งโดยไม่จำเป็น

  วิเคราะห์ด้วยความถูกต้องแม่นยำ 3M™ Clean-Trace™ Hygiene Monitoring System (US, English)
 • น้ำสะอาดสำหรับทุกคน (US, English)

  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านการศึกษา 3M Food Safety ยินดีที่จะเสนอ 3MPetrifilm Plates แก่องค์กร Engineers without Borders ของสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามด้านมนุษยธรรมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด

  น้ำสะอาดสำหรับทุกคน (US, English)

เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนของบรรจุภัณฑ์ & การผลิต

 • บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสำหรับการพันที่ดีที่สุด! (US, English)

  3M™ Coban™ Self-Adherent Wrap ติดในตัวเทปเองแต่ไม่ติดกับวัสดุหรือผิวอื่น ช่วยให้เกิดการรัดหรือการพยุง หรือยึดอุปกรณ์หรือผ้าปิดแผล เพื่อพัฒนาความยั่งยืน บรรจุภัณฑ์ Coban™ ถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้วัสดุลง ~450,000 ปอนด์ต่อปี

  บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่าสำหรับการพันที่ดีที่สุด! (US, English)
 • การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา (US, English)

  ฝ่าย 3M Drug Delivery Systems มหาวิทยาลัย Northridge สถานประกอบการที่รัฐแคลิฟอร์เนียลดปริมาณขยะฝังกลบลง 33% ในปี 2014 ด้วยการแยกขยะที่ดีขึ้น

  การดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา (US, English)
 • โรงงาน 3M Unitek Monrovia บรรลุอัตราการรีไซเคิลที่ 67%! (US, English)

  ขยะมากกว่าสองในสามที่สร้างจากโรงงาน 3M Unitek ที่เมืองมันโรเวียถูกนำมารีไซเคิล รวมถึงโลหะ พลาสติก กระดาษแข็ง และกระดาษ สถานประกอบการนี้บรรลุเป้าหมายในการลดขยะ 5 ปีติดต่อกัน

  โรงงาน 3M Unitek Monrovia บรรลุอัตราการรีไซเคิลที่ 67%! (US, English)
 • ทำให้บรรจุภัณฑ์ของเรามีน้ำหนักเบา (US, English)

  ทีมของเราทำงานเพื่อให้บรรจุภัณฑ์ของ 3M™ Ioban™ 2 Anti-microbial Incise Drape มีน้ำหนักเบา โดยการเปลี่ยนกล่องหลักจากวัสดุลูกฟูกเป็นกระดาษแข็ง โดยกำจัดได้ ~220,000 ปอนด์ต่อปี!

  ทำให้บรรจุภัณฑ์ของเรามีน้ำหนักเบา (US, English)

เรื่องราวเกี่ยวกับความยั่งยืนของสังคม

 • การตระหนักถึงมะเร็งเต้านม

  3M™ Littmann® Stethoscope ช่วยเหลือสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกาโดยการบริจาค 5 ดอลล่าร์ สำหรับการจำหน่าย 3M™ Littmann® Breast Cancer Awareness Special Edition Stethoscope หนึ่งชิ้น นับตั้งแต่ปี 2008 เราได้บริจาคเงิน ≈350,000 ดอลล่าร์ เพื่อช่วยเหลือการต่อสู้กับมะเร็งเต้านม

  การตระหนักถึงมะเร็งเต้านม
 • การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ริเริ่มนวัตกรรมรุ่นใหม่

  นักวิทยาศาสตร์ของเราจาก 3M Drug Delivery System ที่มหาวิทยาลัย Loughborough สหราชอาณาจักร ทำงานร่วมกับโรงเรียนใกล้เคียงในท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน STEM ผ่านโครงการ Young Innovator’s Challenge

  การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ริเริ่มนวัตกรรมรุ่นใหม่
 • 3เอ็ม ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Smiles Change Lives®

  Smiles Change Lives® เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรระดับประเทศที่ให้การเข้าถึงการรักษาทันตกรรมที่เปลี่ยนชีวิตแก่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย นับตั้งแต่ปี 1997 เด็กมากกว่า 6,000 คนได้รับรอยยิ้มใหม่ กลับมามีความหวัง และได้รับความเชื่อมั่นในตนเองกลับคืนมา

  3เอ็ม ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ Smiles Change Lives®
 • รอยยิ้มที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิตของพวกเขา

  โปรแกรม ADA's Give Kids A Smile® ช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กยากไร้ ในแต่ละปี เด็กประมาณ 350,000 คนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากกว่า 1,500 กิจกรรม ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความพยายามของอาสาสมัครประจำปีมากกว่า 40,000 คน 3M ESPE Dental ภูมิใจในการเป็นผู้สนับสนุน

  รอยยิ้มที่มีสุขภาพดีตลอดชีวิตของพวกเขา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม