ภูมิทัศน์ป่าไม้

ความมุ่งมั่นของเราในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

เราเชื่อว่าเรามีความรับผิดชอบในการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยและสายพันธุ์ต่างๆทั่วโลก

ความมุ่งมั่นของ 3เอ็ม ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน

3เอ็ม เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกสำหรับความมุ่งมั่นต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ 3เอ็ม เป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทระดับโลก โดยเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดด้านความยั่งยืนในกระบวนการผลิต เริ่มต้นด้วยโครงการ Pollution Prevention Pays (3P) ในปีพ.ศ. 2518 จนถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนในปัจจุบัน

เรายังกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกสำหรับเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแลน้ำ การปล่อยอากาศ และการลดของเสีย ในขณะที่เพิ่มความสามารถในการรีไซเคิลและการใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ของบรรจุภัณฑ์ของเรา

ในฐานะบริษัทระดับโลก เราเชื่อว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่และทำงาน ซึ่งรวมถึงการปกป้องสายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญ เราจึงได้บริจาคเงินมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ให้แก่ The Nature Conservancy เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญและถิ่นที่อยู่ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก และบราซิล

 

นวัตกรรมที่ยั่งยืน

  • 3เอ็ม เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในตัวอย่างของเราคือ Post-it® Greener Notes และ Post-it® Recycled Notes ของเรา ซึ่งผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% และบรรจุภัณฑ์สำหรับกระดาษโน้ตรีไซเคิลนั้นทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิล 100% นอกจากนี้เรายังมี Post-it® 100% Recycled Pop-Up Notes, Post-it® Greener Pagemarkers และ Post-it® Recycled Easel Pads โพสต์-อิท® โน้ตทั้งหมดรีไซเคิลได้ 100%

    โพสต์-อิท® และผลิตภัณฑ์แบรนด์สก๊อตช์® บางยี่ห้อใช้กาวที่ผลิตมาจากพืชหมุนเวียนเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยลดการใช้ปิโตรเลียมในกระบวนการผลิตซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม

    โดยแนวคิดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนร่วมรักษาผืนป่าของโลก ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วโลก การทำงานร่วมกับผู้ขาย พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เราจะยังคงตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและในเวลาเดียวกันเราจะเคารพความต้องการของคนรุ่นต่อไป