ภูมิทัศน์ป่า
ความมุ่งมั่นของเราต่อการพัฒนาป่าที่ยั่งยืน

เราเชื่อว่าเรามีความยั่งยืนที่จะปกป้องถิ่นที่อยู่และสายพันธุ์ของสัตว์ที่สำคัญทั่วโลก

ความมุ่งมั่นของ 3เอ็ม ต่อป่าไม้ที่ยั่งยืน

3เอ็ม เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกสำหรับความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วที่ 3เอ็ม ได้กลายเป็นผู้นำในบรรดาบริษัทระดับโลกที่ได้ริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนในกระบวนการผลิตของบริษัท เริ่มต้นด้วยโปรแกรม Pollution Prevention Pays (3P) ที่เป็นการค้นพบใหม่ในปี ค.ศ. 1975 จนเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนจำนวนมากในปัจจุบัน

เรายังได้กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เคร่งครัดสำหรับบริษัทของเรา ในการรับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง การดูแลน้ำ การปล่อยอากาศเสีย และการลดของเสีย ในขณะที่เพิ่มความสามารถในการนำไปรีไซเคิล และปริมาณสิ่งที่รีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ของเรา

ในฐานะบริษัทข้ามชาติ เราเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อชุมชนที่เราอยู่อาศัยและทำงานอยู่ โดยจะรวมถึงการปกป้องสายพันธุ์สัตว์และถิ่นที่อยู่ที่สำคัญ เราได้บริจาคเงินกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ The Nature Conservancy เพื่อช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญทั่วสหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก และบราซิล

 


การเสาะหาแหล่งทรัพยากรกระดาษที่มีความรับผิดชอบ

  • ในส่วนหนึ่งของความพยายามด้านความยั่งยืนโดยรวมของเรา เรามุ่งมั่นมาอย่างยาวนานเพื่อรับผิดชอบต่อการจัดการป่าไม้ เราแสวงหาผลิตภัณฑ์กระดาษจากซัพพลายเออร์ที่เราเชื่อว่ามีค่านิยมร่วมกับเรา และมีความมุ่งมั่นอย่างเท่าเทียมกันในการปกป้องพื้นที่ป่าไม้

    นโยบายเกี่ยวกับการแสวงหาเยื่อไม้และกระดาษของ 3เอ็ม  ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่า เส้นใยจากป่าธรรมชาติทั้งหมดที่ถูกใช้สำหรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีกระดาษเป็นฐานนั้น จะมาจากแหล่งทรัพยากรที่ปกป้องป่าไม้ และเคารพในสิทธิ์ของผู้ทำงานและผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว หรือผู้ที่ต้องพึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิต 3เอ็ม จะยอมรับเฉพาะเยื่อไม้บริสุทธิ์ที่สามารถติดตามแหล่งที่มาของป่าไม้ได้ และต้องเป็นทรัพยากรที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการควบคุมป่าที่มีคาร์บอนสต๊อกระดับสูง มีคุณค่าในการอนุรักษ์สูง และคุ้มครองสิทธิของพนักงานและผู้คนในท้องถิ่น

    เรากำลังร่วมมือกับ The Forest Trust (TFT) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีประวัติย้อนหลังที่แข็งแกร่งในเรื่องการชี้แนะบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนาและทำให้เกิดการแสวงหาเยื่อไม้และกระดาษอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการจัดการป่าไม้ที่พัฒนาขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก การทำงานร่วมกันทำให้เราดึงซัพพลายเออร์ของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อติดตามหาแหล่งที่มาของวัสดุที่ 3เอ็ม ใช้ ย้อนกลับไปจนโรงโม่ และแหล่งที่มาจากป่า เพื่อให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องป่าไม้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย และสนับสนุนให้พวกเขากำหนดจัดทำโปรแกรมการแสวงหาแหล่งที่มาของเยื่อไม้อย่างมีความรับผิดชอบเป็นของตนเอง ด้วยความร่วมมือนี้ภายใต้กรอบการทำงานของนโยบายของเรา เรากำลังใช้พลังของเครือข่ายการจัดหาของเรา เพื่อส่งเสริมการแสวงหาอย่างมีความรับผิดชอบ และความยั่งยืนในแหล่งป่าไม้ทั่วโลก


นวัตกรรมที่มีความยั่งยืน

  • 3เอ็ม ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นได้คือ Post-it® Greener Notes และ Post-it® Recycled Notes ของเราที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% และบรรจุภัณฑ์สำหรับกระดาษรีไซเคิลก็ทำจากลังกระดาษรีไซเคิล 100% เช่นกัน เรายังมี Post-it® 100% Recycled Pop-Up Notes, Post-it® Greener Pagemarkers และ Post-it® Recycled Easel Pads Post-it® Notes ทั้งหมดจะนำไปรีไซเคิลได้ 100% 

    ในตอนนี้ ผลิตภัณฑ์บางตัวของแบรนด์ Post-it® และ Scotch® จะใช้วัสดุยึดเกาะที่พัฒนาขึ้นมาเป็นหลักจากโรงผลิตที่นำวัสดุกลับไปหมุนเวียนใหม่ได้ วิธีนี้จะช่วยลดการใช้ปิโตรเลีบมในกระบวนการผลิต ซึ่งจะเป็นผลดีมากขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

    เมื่อรวมทุกสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้ว เราจะสามารถอนุรักษ์ป่าไม้บนโลกของเราได้ ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ทั่วโลก เราทำงานร่วมกับผู้ขาย พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน จะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเรื่อง ในขณะที่เราก็ยังเคารพต่อความต้องการของคนในรุ่นหลัง ๆ