การร่วมมือของผู้คน
การกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับซัพพลายเออร์

พัฒนาชีวิต โดยอาศัยความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเรา เริ่มด้วยการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมเพื่อใช้งาน

การทำงานกับซัพพลายเออร์

การกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ การแสวงหามาตรฐานความยั่งยืน ของเรา (PDF, 20KB) ความคาดหวังจะได้รับการกำหนดไว้สำหรับซัพพลายเออร์ผ่าน นโยบายเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดหาสินค้าและบริการของ 3เอ็ม: EHS การขนส่ง แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์ และวัสดุที่จัดหา นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับการเลือกและการรักษาซัพพลายเออร์ทั้งหมดที่มอบสินค้าและบริการให้แก่ 3เอ็ม ทั่วโลก เราตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของซัพพลายเออร์อย่างเลือกเฟ้นตามนโยบายเหล่านี้ เมื่อตรวจพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3เอ็ม จะพยายามร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่มีปัญหาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์จัดทำแผนดำเนินการแก้ไข เพื่อทำให้การปฏิบัติงานของตนเป็นไปตามกฎระเบียบ หากซัพพลายเออร์ไม่ได้จัดทำแผนดังกล่าว หรือไม่สามารถนำไปใช้ได้ 3เอ็ม จะต้องยุติความสัมพันธ์ความธุรกิจลง

ในปี ค.ศ. 2000 เราได้กำหนดเป้าหมายเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับซัพพลายเออร์อย่างน้อย 80% ในประเทศดังต่อไปนี้: จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน ไทย บราซิล เม็กซิโก รัสเซีย และตุรกี จะขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน EHS ของ 3เอ็ม การขนส่ง & แรงงาน/ความสัมพันธ์บุคคลให้ได้ในปี ค.ศ. 2005 ในปี ค.ศ. 2013 เราบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายจำนวน 80% ของเราที่ใช้จ่ายในประเทศเหล่านั้น

 


แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง

  • ประเด็นปัญหาหนึ่งที่ได้รับการจัดการด้วยนโยบายเกี่ยวกับเครือข่ายการจัดหาสินค้าและบริการของ 3เอ็ม คือปัญหาเกี่ยวกับ "แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง" ปัญหาที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ (โดยเฉพาะดีบุก แทนทาลัม และทอง) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ได้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนความรุนแรงในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งนำไปสู่ข้อกำหนดในกฎหมาย Dodd-Frank Financial Reform ของสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2010 ที่กำหนดให้บริษัทที่ทำการค้าแบบสาธารณะต้องระบุแหล่งที่มาของแร่ธาตุเหล่านี้ สำหรับใช้ในการทำงานหรือการผลิตสินค้าที่บริษัทเป็นผู้ผลิตหรือได้รับว่าจ้างตามสัญญาให้ผลิต

    การสอบถามประเทศแหล่งกำเนิดที่สมเหตุสมผล และโปรแกรมการสอบทานแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งของ 3เอ็ม จะอธิบายไว้ในแบบฟอร์ม SD และรายงานแร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้งของ 3เอ็ม ประจำปี ค.ศ. 2013 ซึ่งจะดูได้จากลิงค์ดังต่อไปนี้: การยื่น SEC

    3เอ็ม  เป็นสมาชิกของ Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI) ซึ่งเป็นแนวคิดที่แพร่หลายในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาระบบควบคุมเกี่ยวกับโรงถลุงและโรงกลั่น ผ่านการตรวจสอบที่ยืนยันความสมเหตุสมผลอย่างเป็นอิสระ ภายใต้โปรแกรม Conflict Free Smelter (CFS) ของ CFSI 3เอ็ม สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของบริษัท และบริษัทอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้เข้าร่วมกับ CFSI การมีส่วนร่วมมากขึ้นตลอดเครือข่ายการจัดหาสินค้าและบริการ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ความพยายามในการร่วมมือ เพื่อเพิ่มการต่อรองให้โรงถลุงและโรงหลอมเข้าร่วมในโปรแกรม CFS และได้รับการตรวจสอบรับรองว่ามีสถานะ DRC Conflict Free นอกเหนือจากความมุ่งมั่นของ 3M ที่มีต่อโปรแกรม CFSI และ CFS แล้ว ในเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2014 3เอ็ม ยังได้บริจาคเงินให้กองทุน CFSI Smelter Fund ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่โรงถลุงที่มีการตรวจสอบปีแรกภายใต้โปรแกรม CFS กองทุนนี้ยังส่งเสริมให้โรงถลุงเข้าร่วมโปรแกรม CFS และได้รับการตรวจสอบรับรองว่ามีสถานะ DRC Conflict Free

    ข้อมูลเกี่ยวพับซัพพลายเออร์โดยตรงจะมีอยู่ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้: แร่ที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง