วิดีโอ: พันธกิจคุณค่าความยั่งยืนของ 3เอ็ม

ความยั่งยืนที่เกิดมาจากการสร้างสรรค์ของเรา

3เอ็ม มุ่งมั่นในพันธกิจด้านความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

 • ที่ 3เอ็ม เราวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาวสำหรับความยั่งยืน เป้าหมายหลักของเราก็คือการใช้แรงบันดาลใจและแนวทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสูงสุดได้ ความท้าทายคือสิ่งที่กระทบต่อความยั่งยืนของโลกและผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้


กลยุทธ์ของเรา

กลยุทธ์ของเรามุ่งเน้นไปที่การดำเนินการของ 3เอ็ม ใน 3 ประเด็นหลักสำคัญที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ 3เอ็ม เดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายปีพ.ศ. 2568 ในด้านต่างๆ 

 • วิทยาศาสตร์เพื่อการหมุนเวียน
  วิทยาศาสตร์เพื่อการหมุนเวียน

  ออกแบบโซลูชันที่ทำได้มากกว่าแต่ใช้วัสดุน้อยกว่า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับโลก

 • พันธกิจความยั่งยืนของ 3เอ็ม - วิทยาศาสตร์เพื่อสภาพภูมิอากาศ
  วิทยาศาสตร์เพื่อสภาพภูมิอากาศ

  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วทั้งอุตสาหกรรม เร่งการใช้โซลูชันแก้ปัญหาสภาพอากาศระดับโลก และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

 • พันธกิจความยั่งยืนของ 3เอ็ม - วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
  วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

  สร้างโลกพลังบวกผ่านวิทยาศาสตร์ และปลุกแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาร่วมสร้างสิ่งดีๆ ไปด้วยกัน


เพิ่มความมุ่งมั่นด้านพันธกิจของเรา

ในฐานะบริษัทที่มีรากฐานมาจากการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ และความเชื่อที่ว่าทุกปัญหามีทางแก้ เราใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของเราเพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สุดในโลก ได้แก่ วัตถุดิบ น้ำ พลังงานและสภาพภูมิอากาศ สุขภาพและความปลอดภัย และการศึกษาและการพัฒนา

 • นโยบายและรายงานความยั่งยืนที่ผ่านมา

  อยากรู้เกี่ยวกับผลงานพันธกิจความยั่งยืนที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายที่นำไปทำได้จริง จุดยืน และมาตรฐานด้านความยั่งยืนของ 3เอ็ม ดูข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ที่นี่