การคมนาคมขนส่ง
 • share

  ลดภาวะกดดันสำหรับม้า (และสำหรับคุณ)

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  ลดภาวะกดดันสำหรับม้า (และสำหรับคุณ)

  หมุดย้ำและสกรูอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่น่ารำคาญได้ทั่วทั้งรถพ่วงบรรทุกม้า แต่เทป 3M™ VHB™ จะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยึดรถพ่วงเข้าไว้ด้วยกัน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากถนน เพื่อให้การเดินทางราบรื่นตลอดเส้นทาง

  ลดภาวะกดดันสำหรับม้า (และสำหรับคุณ)

  หมุดย้ำและสกรูอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่น่ารำคาญได้ทั่วทั้งรถพ่วงบรรทุกม้า แต่เทป 3M™ VHB™ จะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยึดรถพ่วงเข้าไว้ด้วยกัน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากถนน เพื่อให้การเดินทางราบรื่นตลอดเส้นทาง

  ลดภาวะกดดันสำหรับม้า (และสำหรับคุณ)

  หมุดย้ำและสกรูอาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่น่ารำคาญได้ทั่วทั้งรถพ่วงบรรทุกม้า แต่เทป 3M™ VHB™ จะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยึดรถพ่วงเข้าไว้ด้วยกัน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากถนน เพื่อให้การเดินทางราบรื่นตลอดเส้นทาง

   

  •  

   การเดินทางอาจจะมีความกดดันสำหรับใครก็ตาม รวมถึงม้าเช่นกัน แต่เทป 3M™ VHB™ จะทำให้การเดินทางบนถนนเป็นมิตรมากขึ้นสำหรับม้าร่วมเดินทางของเรา หมุดย้ำและสกรูจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนจากถนนที่น่ารำคาญและกดดันไปทั่วทั้งรถพ่วงบรรทุกม้า แต่เทป 3M™ VHB™ จะมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยึดรถพ่วงเข้าไว้ด้วยกัน และดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากถนน การขับขี่จึงราบรื่นขึ้นสำหรับม้า รวมถึงผู้ที่จะอยู่บนอานม้าในลำดับถัดไป

   ดูการใช้งานเทป 3M™ VHB™