การคมนาคมขนส่ง
 • share

  แล้วจะสะท้อนถึงความมั่นใจได้ไหม

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  แล้วจะสะท้อนถึงความมั่นใจได้ไหม

  เราเชื่อว่าทำได้ แผ่นสะท้อนเรโทร 3M™ Diamond Grade™ DG3 ทำให้ป้ายบนถนนสว่างขึ้นและเห็นได้ชัดขึ้น ดังนั้นผู้ขับขี่จะเห็นป้ายบอกทางและป้ายเตือนได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น

  แล้วจะสะท้อนถึงความมั่นใจได้ไหม

  เราเชื่อว่าทำได้ แผ่นสะท้อนเรโทร 3M™ Diamond Grade™ DG3 ทำให้ป้ายบนถนนสว่างขึ้นและเห็นได้ชัดขึ้น ดังนั้นผู้ขับขี่จะเห็นป้ายบอกทางและป้ายเตือนได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น

  แล้วจะสะท้อนถึงความมั่นใจได้ไหม

  เราเชื่อว่าทำได้ แผ่นสะท้อนเรโทร 3M™ Diamond Grade™ DG3 ทำให้ป้ายบนถนนสว่างขึ้นและเห็นได้ชัดขึ้น ดังนั้นผู้ขับขี่จะเห็นป้ายบอกทางและป้ายเตือนได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น

  • Retro-reflective Transportation

   เราเชื่อว่าทำได้ แผ่นสะท้อนเรโทร 3M™ Diamond Grade™ DG3 มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการสะท้อนแสงได้มากขึ้น และในรูปแบบที่เป็นกลุ่มหนาแน่นมากขึ้น ใช้ได้กับป้ายบนถนนเพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายบอกทางและป้ายเตือนได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้น ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก หรือหิมะตก

   ศึกษาวิธีที่แผ่นสะท้อนแสงแบบเรโทรช่วยให้คนขับเห็นได้ดีขึ้นและขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้น

   ดูการทำงานจริงของ 3M™ Diamond Grade™