การค้นหา SDS ใน ประเทศไทย

ค้นหาผลลัพธ์
 • เคล็ดลับ
  เคล็ดลับ

  เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม จะมีไว้ให้สำหรับผู้ใช้งานสารอันตราย

  3เอ็ม ยินยอมให้คุณเข้าถึงข้อมูล SDS โดยมีข้อกำหนดว่าข้อมูลจะต้องถูกคัดลอกไปอย่างครบถ้วนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เว้นแต่จะได้รับการตกลงยินยอมล่วงหน้าจาก 3เอ็ม และจะต้องไม่นำเอกสารทั้งตัวจริงหรือสำเนาไปขายทอด หรือนำไปจัดจำหน่าย โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาผลกำไรจากเอกสารดังกล่าว

   

  ชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์

  คุณสามารถกรอกทั้งคำและตัวเลขผสมกันลงในช่องชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์ เช่น สำหรับชื่อผลิตภัณฑ์และหมายเลขรุ่น

  ตัวอย่าง: ทำความสะอาด โต๊ะ 573 เมื่อต้องการค้นหา 3M™ Desk and Office Cleaner

   

  รูปแบบหมายเลข SDS และ 3เอ็ม ID

  ตัวอย่าง: 10-0157-7 และ 70-0160-6830-9

   

  หมายเลข SDS

  ตัวเลขเหล่านี้อาจจะพบได้บนบรรุจภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในบางครั้ง

   

  ส่วนแตกย่อย

  ไม่ทราบหมายเลข SDS ทั้งหมดใช่หรือไม่ กรอกเพียงแค่อย่างน้อยสองหลัก

   

  คำถาม SDS

  ติดต่อ +662 666 3666 หากคุณหาข้อมูล SDS ผลิตภัณฑ์ใดไม่พบ

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย (SDS) บนเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในข้อกฎหมายของประเทศคุณ หากต้องการสำเนาของ SDS ในรูปแบบที่กฎหมายของประเทศคุณได้กำหนดไว้ กรุณาติดต่อสำนักงานสาขาในท้องถิ่นของ 3เอ็ม หรือโทรติดต่อ +662-260-8577 ext. 1199 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เรายังให้บริการ ข้อมูล SDS ออนไลน์สำหรับประเทศอื่น ๆ ในภาษาท้องถิ่น