1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

3เอ็ม ประเทศไทย

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตของ 3เอ็ม

ข้ามไปยัง:

 

 • 3เอ็ม เคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน นโยบายนี้สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ 3เอ็ม อาจทำการจัดเก็บ และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้น รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

 • นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตของ 3เอ็ม

  3เอ็ม มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บังคับใช้กับ 3เอ็ม ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่ 3เอ็ม ได้ยึดและถือปฏิบัติตาม  ซึ่งทำให้ 3เอ็ม ได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ 3เอ็ม 
  นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตนี้ ('นโยบายนี้') จะอธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่ 3เอ็ม คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้จัดเก็บมาจากเว็บไซต์ของ 3เอ็ม คำว่า 'ข้อมูลส่วนบุคคล' หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของท่าน ไม่ว่าจะโดยข้อมูลนั้นเพียงลำพังหรือประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีการเปิดเผยแก่ 3เอ็ม   
  นโยบายนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยหรือในนามของ 3เอ็ม และหน่วยธุรกิจของ 3M ทั่วโลก (เรียกเว็บไซด์แต่ละแห่งเรียกว่า 'เว็บไซต์ของ 3M')

   

 • นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต

  แม้ว่านโยบายนี้จะบังคับใช้เป็นการทั่วไปกับเว็บไซต์ทั้งหมดของ 3เอ็ม ทั่วโลก แต่เว็บไซต์ของ 3เอ็ม แต่ละแห่งต่างก็มีวัตถุประสงค์และลักษณะที่แตกต่างกัน ในกรณีที่เว็บไซต์บางแห่งของ 3เอ็ม จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างออกไปจากเว็บไซด์ทั่วไปของ 3เอ็ม  เราจะประกาศกรณีดังกล่าวบนเว็บไซต์นั้น ๆ หรือประกาศในส่วนเพิ่มเติมของนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตของ 3เอ็ม

 • ข้อจำกัดในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อใดก็ตามที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของ 3เอ็ม เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลของข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บในเวลาที่เหมาะสม
  • จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน ซึ่งอาจจะเป็นการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดทางกฎหมาย และปัจจัยอื่น ๆ
  • จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและภายในขอบเขตจำกัด โดย 3เอ็ม จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพียงพอ และไม่เกินไปกว่าวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
  • ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บในครั้งแรกหรือตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมในภายหลัง
  • ดำเนินการตามขั้นตอนเชิงพาณิชย์ที่สมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตรงกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
  • ไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการขายตรง โดยไม่ให้เปิดโอกาสให้ท่านเลือกที่จะไม่รับ (opt-out) ข้อเสนอดังกล่าว และ
  • ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือได้โอนย้ายไปยังประเทศอื่น รวมถึงการโอนย้ายข้อมูลนั้นภายในองค์กรของ 3เอ็ม ด้วย 

   

 • ข้อมูลที่ 3เอ็ม จัดเก็บ และวิธีการใช้งาน

  เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้ 3เอ็ม จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 3 ช่องทางด้วยกัน คือ


  1. ข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านส่งให้แก่ 3อ็ม
  3เอ็ม จะจัดเก็บข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่าน (ต่อไปจะเรียกว่า ‘เบราว์เซอร์’) ส่งให้แก่ 3เอ็ม โดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้มักจะรวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน ชื่อของระบบปฏิบัติการ (เช่น Macintosh® หรือ Windows®) ชื่อและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซด์เรา (เช่น Internet Explorer® หรือ Netscape®) ขอบเขตของข้อมูลที่ 3เอ็ม ได้รับ จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน กรุณาตรวจสอบเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทราบว่าเบราว์เซอร์ของท่านส่งข้อมูลอะไรให้แก่เราบ้าง หรือหากต้องการศึกษาวิธีแก้ไขการตั้งค่าในเบราว์เซอร์

  ข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งให้แก่ 3เอ็ม นั้น ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่าน เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการบันทึกสถิติ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ 3เอ็ม ให้ดีขึ้น และเพื่อให้เว็บไซต์ของ 3เอ็ม ทำงานได้ดีกับเทคโนโลยีของเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าชมเว็บไซด์ของ 3เอ็ม ใช้


  2. ข้อมูลที่ 3เอ็ม จัดเก็บจากการติดตั้ง 'คุกกี้' หรือ 'Cookies' ไว้ในคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน 
  3เอ็ม อาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยการติดตั้งไฟล์ข้อความขนาดเล็ก หรือ 'แท็ก' ไว้ในคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน โดยทั่วไป จะเรียก'แท็ก' นี้ว่า 'คุกกี้'เว็บไซต์ทั้งหมดของ 3เอ็ม จะใช้ 'เซสชั่นคุกกี้' หรือ 'Session Cookies' ซึ่งเป็นคุกกี้ชั่วคราวที่จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่านในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซด์ของ 3เอ็ม เท่านั้น ในเวลาดังกล่าว คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่านจะส่งเซสชั่นคุกกี้มายัง เว็บไซด์ของ 3เอ็ม   3เอ็ม จะใช้เซสชั่นคุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานเว็บไซด์ของผู้เข้าชม เช่น ท่านเข้าชมหน้าใดของเว็บไซด์บ้าง ด้วยลิงก์ใด และระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่ได้เก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของท่าน หลังจากนั้น 3เอ็ม จะนำข้อมูลเหล่านี้ (เรียกว่า 'ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากเว็บไซด์ หรือ ' Clickstream Data' ') ไปทำการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อจะได้เข้าใจถึงความสนใจของผู้เข้าชม และปรับปรุงเนื้อหาและการทำงานของเว็บไซต์

  เว็บไซต์ของ 3เอ็ม บางแห่งใช้ 'เพอร์ซิสเทนท์คุกกี้' หรือ 'Persistent Cookies ' ด้วยเช่นกัน คุกกี้เหล่านี้จะไม่หมดอายุไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ แต่จะอยู่ในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ของท่านตลอดจนกว่าท่านจะทำการลบคุกกี้เหล่านี้ออกไป เมื่อคุกกี้นี้ถูกติดตั้งเข้าไปในคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน 3เอ็ม จะสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและสิ่งที่ท่านชอบมาสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับท่าน และในกรณีที่จำเป็นต้องทำการจัดเก็บสิ่งที่ท่านเลือกและสิ่งที่ท่านชอบอีกครั้ง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดส่งให้แก่ 3เอ็ม โดยอัตโนมัติ อันจะทำให้ท่านประหยัดเวลา เช่น เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ต่อมาต้องการซื้อสินค้าเพิ่มเติม เว็บไซด์ของ 3เอ็ม ก็จะแสดงที่อยู่ในการจัดส่งของท่านที่ได้จัดเก็บไว้โดยอนุมัติ โดยท่านเพียงแค่ยืนยันความถูกต้องเท่านั้น หากเว็บไซต์ของ 3เอ็ม จะใช้ 'เพอร์ซิสเทนท์คุกกี้' 3เอ็ม เราจะแจ้งให้ท่านทราบในนโยบายที่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ 

  หากท่านไม่ประสงค์จะยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีส่งคุกกี้เข้ามาในคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่านได้ แม้ว่าท่านไม่จำเป็นต้องยอมรับคุกกี้เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของ 3เอ็ม แต่ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้ หากเบราว์เซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกี้ของ ของ 3เอ็ม

  3. ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่ 3เอ็ม ด้วยความสมัครใจ
  3เอ็ม จัดเก็บข้อมูลที่ท่านมอบให้โดยสมัครใจในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์  เช่น ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อรับข่าวสารทางอีเมล เมื่อท่านทำแบบสำรวจความคิดเห็นเสร็จ หรือเมื่อท่านได้ถามคำถามหรืออีเมลความคิดเห็นของท่านให้แก่ 3เอ็ม ในหลาย ๆ กรณี ข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

  3เอ็ม จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ไว้เท่านั้น เช่น หากท่านได้ให้ที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อขอรับข่าวสารทางอีเมล 3เอ็ม ก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ท่านตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้

  3เอ็ม อาจจะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาจากเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น การบริการลูกค้า การป้องกันการฉ้อโกง การวิจัยทางการตลาด การปรับปรุงสินค้าและบริการของ 3เอ็ม หรือการให้ข้อมูลหรือยื่นข้อเสนอที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบริษัทของท่าน 3เอ็ม อาจจะลบข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่าน โดยใช้ข้อมูลส่วนที่เหลือสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บประวัติ สถิติ หรือวิทยาศาสตร์

  เว็บไซต์ หลาย ๆ แห่งของ 3เอ็ม อนุญาตให้ท่านกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ส่วนใหญ่นั้น 3เอ็ม จะขอให้ท่านระบุขอบเขตในขณะที่ท่านกำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ทางเว็บไซด์ของ 3เอ็ม อยู่ 

 • การใช้และการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

  3เอ็ม จะไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ 3เอ็ม ให้แก่นายหน้าซื้อขายที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

  3เอ็ม อาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยธุรกิจอื่น ๆ ในองค์กรของ 3เอ็ม ในกรณีดังกล่าว หน่วยธุรกิจอื่น ๆ ของ 3เอ็ม จะใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บในครั้งแรก (หรือตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในภายหลัง) และตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายนี้ นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็ม ในแต่ละประเทศ หรือเว็บไซด์แต่ละแห่งของ 3เอ็ม เท่านั้น 

  3เอ็ม อาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกที่ 3เอ็ม ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานด้านบริการสนับสนุนแก่ 3เอ็ม บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะถูกกำหนดให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในการให้บริการในนามของ 3เอ็ม และจะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

  ในบางกรณี 3เอ็ม อาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ 3เอ็ม ในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าของ 3เอ็ม เช่น ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น 3เอ็ม จะกำหนดให้พันธมิตรทางธุรกิจนั้น ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บในครั้งแรก (หรือตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ในภายหลัง) และจะต้องใช้ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายนี้ นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็ม ในแต่ละประเทศ หรือเว็บไซด์แต่ละแห่งของ 3เอ็ม และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บังคับใช้

  ในบางสถานการณ์ 3เอ็ม อาจจะต้องแบ่งปันหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ 3เอ็ม เช่น 3เอ็ม อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก (1) ตามคำร้องขอของท่าน (2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล (3) ในการสืบสวนคดีอาชญากรรม เช่น การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (4) หากมีการขาย ซื้อ ควบกิจการ ปรับโครงสร้างองค์กร ชำระบัญชี หรือเลิกกิจการของ 3เอ็ม หรือหน่วยธุรกิจของ 3เอ็ม หรือ (5) สถานการณ์ทำนองเดียวกัน หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 3เอ็ม จะดำเนินการมาตราการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  เว็บไซต์หลาย ๆ แห่งของ 3เอ็ม อนุญาตให้ท่านกำหนดขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ส่วนใหญ่นั้น 3เอ็ม จะขอให้ท่านระบุขอบเขตในขณะที่ท่านกำลังให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ทางเว็บไซด์ของ 3เอ็ม อยู่

   

 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยปกติแล้ว 3เอ็ม จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในฐานข้อมูลของ 3เอ็ม หรือฐานข้อมูลที่ดูแลโดยผู้ให้บริการของ 3เอ็ม ฐานข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนย้ายไปนอกประเทศ ท่านจะได้รับการแจ้งที่เหมาะสม เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ทำเช่นนั้น


  3เอ็ม จะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ ให้มีความปลอดภัย และด้วยความสมบูรณ์ อย่างเหมาะสม เช่น 3เอ็ม จะใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) เพื่อโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่า 3เอ็ม จะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล แต่เนื่องจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 3เอ็ม จึงไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 3เอ็ม

   

   

 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านสามารถตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่ 3เอ็ม ผ่านเว็บไซต์ของเราด้วยดำเนินการผ่านระบบการแสดงความคิดเห็น ที่อยู่ในเว็บไซต์ของ 3เอ็ม โดยการคลิกที่ลิงก์ ส่งข้อความถึงเรา หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่ 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000

 

 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  3เอ็ม จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากเว็บไซต์ของ 3เอ็ม ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อการให้บริการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอ หรือตามที่กฎหมายอนุญาต 

 • ผู้เยาว์และผู้ปกครอง

  เว็บไซต์ของ 3เอ็ม จะไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี 3เอ็ม ไม่ได้ทำการชักชวน หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับผู้เยาว์บนเว็บไซต์ของ 3เอ็ม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาต หากบุตรของท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ 3เอ็ม และท่านต้องการขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูลของ 3เอ็ม ท่านสามารถทำได้ผ่านระบบการแสดงความคิดเห็น บนเว็บไซต์ของ 3เอ็ม โดยการคลิกที่ลิงก์ ส่งข้อความถึงเรา หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่ 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000 

 • ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้และนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็ม ในแต่ละประเทศ หรือเว็บไซด์แต่ละแห่งของ 3เอ็ม

  หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายหรือนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของแต่ละประเทศหรือแต่ละเว็บไซด์หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราโดยการคลิกที่ลิงก์ ส่งข้อความถึงเรา หรือส่งจดหมายถึงเราได้ที่ 3M, Global Internet Privacy Policy, Business Conduct and Compliance, 220-11W-02, 3M Centre, 3M Company, St. Paul, MN 55144-1000

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็ม ในประเทศอื่น หรือของเว็บไซด์อื่นของ 3เอ็ม

  3เอ็ม ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้ และนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็ม ในประเทศอื่น หรือของเว็บไซด์อื่นของ 3เอ็ม ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยการประกาศข้อมูลที่มีการแก้ไขแล้วไว้บนเว็บไซต์ 3เอ็ม โดยนโยบายส่วนที่มีการแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ 3เอ็ม จัดเก็บหลังจากประกาศนโยบายส่วนที่ได้แก้ไขบนเว็บไซต์ของ 3เอ็ม  

ไซต์อื่น ๆ ของ 3เอ็ม:
ร้านค้า 3เอ็ม
ติดตามเรา
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย