3M สารหล่อลื่น

7 สินค้า

ดูสินค้า (7)

7 สินค้า

สายหล่อลื่นสายไฟและสายเคเบิล

สายหล่อลื่นสายไฟและสายเคเบิล

สารหล่อลื่นป้องกันการยึดติด

สารหล่อลื่นป้องกันการยึดติด

สารหล่อลื่นอเนกประสงค์

สารหล่อลื่นอเนกประสงค์

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 200 มล. PN08898T ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 400 มล. PN08898T 3เอ็ม ผลิตภัณฑ์ลบคราบยางมะตอย คราบกาวและคราบสกปรกอื่นๆ 473 ml 8878 น้ำยาหล่อลื่น "SPRAY LUBE" 16 ออนซ์ 3M™ สเปรย์หล่อลื่นชนิดซิลิโคน ปริมาณสุทธิ 13.25 ออนซ์ 12 กระป๋องต่อกล่อง 3M™ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอเนกประสงค์ ขนาด 400 มล. PN08898T แถมฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ขนาด 30*30 ซม. 3M™ Wire Pulling Lubricant Gel WL-5