1. ไทย
 2. ความปลอดภัย

ความปลอดภัย


ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย

ดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด
Busy junction at night from above
เรากำลังพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่ง "ความปลอดภัย"

ตลาดด้านความปลอดภัย

คุณต้องคอยระแวดระวังความปลอดภัยให้กับผู้อื่น ซึ่งเราจะทำหน้าที่นี้แทนคุณ

ไม่ว่าโซลูชั่นของเราจะนำไปสู่น้ำที่สะอาดขึ้นในมุมไบ การปรับปรุงท้องถนนในลอนดอน หรือการช่วยชีวิตคนในสนามรบ 3เอ็ม จะช่วยให้ทุกคนมีความปลอดภัยได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และโซลูชั่นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนพลังงานของเรา จะช่วยคุณควบคุมสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานในมือของคุณ

 

 • คุณต้องคอยระวังให้ผู้อื่น เราก็มีหน้าที่คอยระวังให้คุณ

  น้ำที่สะอาดขึ้นในมุมไบ การปรับปรุงถนนในลอนดอน หรือการช่วยชีวิตคนในสนามรบ 3เอ็ม จะช่วยให้ทุกคนมีความปลอดภัยได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และโซลูชั่นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนพลังงานของเราจะช่วยคุณควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั่วทุกอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย เช่น อาการ การก่อสร้าง การขึ้นรูปเสื้อเกราะ การบำบัดน้ำ และการจราจร เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานในมือของคุณ

 


นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง

นวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง


เกี่ยวกับตลาดด้านความปลอดภัยที่ 3เอ็ม

 • 3เอ็ม มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้คุณสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยได้ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่กระจกนิรภัย ที่อุดหู และเสื้อชูชีพนิรภัย ไปจนถึงอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน เทปสะท้อนแสง และเข็มขัดนิรภัยเต็มตัว เรามีเป้าหมายร่วมกับคุณในการช่วยดูแลให้ทุกคนปลอดภัย เราได้พัฒนาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากประสบการณ์หลายทศวรรษในด้านอุตสาหกรรม รวมถึงความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

    

    
  3M ธุรกิจผลิตภัณฑ์ป้องกันการตก
  3833 ซาลา เวย์
  เรดวิง, มินเนโซตา 55066
  12 กันยายน 2018
    

  ประกาศหยุดใช้และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทันที
  3M™ DBI-SALA® 16 Foot Talon™ Self Retracting Lifeline
  เฉพาะหมายเลขล็อต 12092430 ถึง 18062730

  3เอ็ม ตรวจพบความบกพร่องของอุปกรณ์ 3M™ DBI-SALA® 16 Foot Talon™ Self Retracting Lifeline เนื่องมาจากการประกอบไม่ถูกต้องจำนวนหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะรุ่นที่มีความยาว 16 ฟุตเท่านั้น ถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานความบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องนี้ แต่ก็อาจส่งผลให้อุปกรณ์ไม่สามารถยับยั้งการตกจากที่สูง และทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ เพื่อป็นการเยียวยาสถานการณ์นี้ 3เอ็มจึงประกาศหยุดใช้และเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบ ซ่อม และเปลี่ยนอุปกรณ์ Talon Self-Retracting Lifelines ความยาว 16 ฟุต เฉพาะล็อต 12092430 ถึง 18062730 โดยอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นก่อนและหลังจากล็อตดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศนี้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ 3101041, 3101045, 3101046, 3101047, 3101048, 3101049, 3101050, 3101050C, 3101051, 3101051B, 3101051C, 3101052 & 3101054

  สำหรับผู้ใช้งาน: หยุดใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ทันที   ถ้าพบอุปกรณ์รุ่น หมายเลขผลิต หมายเลขผลิตภัณฑ์ และล็อตการผลิตที่ได้รับผลกระทบ ให้แยกออกและส่งข้อมูลของท่านมาที่ www.16FootTalonRecall.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 1-800-328-6146 ต่อ 2012 หรือทางอีเมล 3musfpserviceaction@mmm.com เพื่อ 3เอ็มจะดำเนินการส่งอุปกรณ์กลับ ตรวจสอบ ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้ และส่งกลับคืนท่าน โดย 3เอ็มเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากในพื้นที่ของท่านมีศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก 3เอ็มตั้งอยู่ ท่านสามารถนำอุปกรณ์ไปตรวจสอบหรือซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบว่าส่วนประกอบบางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องนี้ อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องเปลี่ยน 3เอ็มจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์ของท่านสามารถกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  สำหรับผู้แทนจำหน่าย: เมื่อได้รับประกาศนี้ กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าที่โทรศัพท์หมายเลข 800-328-6146 กด #2012 หรือ

  ทางอีเมล 3musfpserviceaction@mmm.com เพื่อขอรับรายการอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบซึ่งท่านสั่งซื้อไปก่อนหน้านี้ ถ้าท่านพบว่ายังคงมีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในคลังสินค้า ขอให้ส่งคืนกลับ 3เอ็มทันทีเพื่อรับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ และขอให้ท่านส่งประกาศนี้ไปยังลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ไป และให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 3เอ็มยังคงให้คำมั่นในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการคุณภาพสู่ลูกค้า จากเหตุการณ์นี้ 3เอ็มขออภัยอย่างยิ่งต่อความไม่สะดวกต่างๆที่ท่านและลูกค้าของท่านได้รับ และหวังว่าท่านจะยังคงให้การสนับสนุน 3เอ็มต่อไป

  3เอ็ม ธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันการตก