1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
  3. กาว วัสดุอุดรอยต่อ และฟิลเลอร์

3M กาว วัสดุอุดรอยต่อ และฟิลเลอร์

78 สินค้า

ดูสินค้า (78)

78 สินค้า

กาวชนิดแท่งและหลอด

กาวชนิดแท่งและหลอด

กาวชนิดยืดหยุ่น

กาวชนิดยืดหยุ่น

กาวติดกระจกหน้ารถ

กาวติดกระจกหน้ารถ

กาวยึดติดโครงสร้าง

กาวยึดติดโครงสร้าง

วัสดุอุดรอยต่อ

วัสดุอุดรอยต่อ

หัวฉีดและอุปกรณ์เสริม

หัวฉีดและอุปกรณ์เสริม

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิคสูตรติดพลาสติก DP8010 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP100 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง DP270 กาวอีพอกซี่ 460 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 2 fl oz Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Quart Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Gallon Kit, 2/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีโปร่งแสง แบบแพคคู่ส่วน B ขนาด 2 fl oz 6 แพคคู่ต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ EC-2216 สีเทา, 43 มิลลิลิตร, 12/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216, สีโปร่งแสง, ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน A ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8005 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8805 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิคสูตรกลิ่นน้อย DP810 แบบหลอดคู่ สีน้ำตาล ขนาด 48.5มิลลิลิตร 12หลอดต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP460NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP110 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP100NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 110 สีโปร่งแสง 3เอ็ม กาวอีพอกซี่ DP490 แบบหลอดคู่ สีดำ
Next