1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
  3. กาว วัสดุอุดรอยต่อ และฟิลเลอร์

3M กาว วัสดุอุดรอยต่อ และฟิลเลอร์

102 สินค้า

ดูสินค้า (102)

102 สินค้า

กาวชนิดแท่งและหลอด

กาวชนิดแท่งและหลอด

กาวชนิดยืดหยุ่น

กาวชนิดยืดหยุ่น

กาวติดกระจกหน้ารถ

กาวติดกระจกหน้ารถ

กาวยึดติดโครงสร้าง

กาวยึดติดโครงสร้าง

วัสดุอุดรอยต่อ

วัสดุอุดรอยต่อ

หัวฉีดและอุปกรณ์เสริม

หัวฉีดและอุปกรณ์เสริม

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8810NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิคสูตรติดพลาสติก DP8010 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 420 สีขาวขุ่น ส่วน A ขนาด 5แกลลอน/ถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 แบบหลอดคู่ สีขาวขุ่น ขนาด 50มิลลิลิตร 12หลอดต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP420 สีขาวขุ่น แบบหลอดคู่ขนาด 400มิลลิลิตร 6หลอด/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 420 สีขาวขุ่น ส่วน B ขนาด 5แกลลอน/ถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างอะคริลิค DP8405NS 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ DP100 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง 270 สีดำ ส่วน A/B แพคคู่ขนาด 1แกลลอน 2 คู่/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง DP270 3M™ Scotch-Weld™ กาวพ็อตติ้ง 270 สีดำ ขนาด 48.5มิลลิลิตร แบบหลอดคู่ 12หลอดต่อกล่อง กาวอีพอกซี่ 460 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 2 fl oz Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Quart Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Gallon Kit, 2/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีโปร่งแสง แบบแพคคู่ส่วน B ขนาด 2 fl oz 6 แพคคู่ต่อกล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ EC-2216 สีเทา, 43 มิลลิลิตร, 12/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216, สีโปร่งแสง, ส่วน B, 1 Pint Kit, 6/กล่อง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน A ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวอีพอกซี่ 2216 สีเทา ส่วน B ขนาด 5 แกลลอนต่อถัง 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8005 3M™ Scotch-Weld™ กาวโครงสร้างสูตรติดพลาสติก DP8005 สีดำ แบบหลอดคู่ขนาด 45มิลลิลิตร 12หลอดต่อกล่อง
Next