3M วัสดุขั้นสูง

10 สินค้า

ดูสินค้า (10)

10 สินค้า

เคมีภัณฑ์สำหรับเสริมประสิทธิภาพ

เคมีภัณฑ์สำหรับเสริมประสิทธิภาพ

เรซินคอมโพสิต

เรซินคอมโพสิต

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

3M™ Novec™ 7200 Engineered Fluid 3M™ Novec™ 72DA Engineered Fluid 3M™ Novec™ 72DE Engineered Fluid 3M™ Novec™ 7300 Engineered Fluid 3M™ Novec™ 73DE Engineered Fluid 3M™ Novec™ 71DE Engineered Fluid, 5-gal Metal Container (55 ปอนด์, 25 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 7100DL Engineered Fluid, 3.5-gal Container (40 ปอนด์, 18.4 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 71IPA Engineered Fluid, 12 liter Container (33 ปอนด์, 15 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 7100 Engineered Fluid 3M™ กาวอิพ็อกซี่สำเร็จสำหรับการติดหมุดสะท้อนแสง, 1 ชิ้นต่อกล่อง