3M อุปกรณ์ทางการแพทย์

1 สินค้า

ดูสินค้า (1)

1 สินค้า

3M™ วัสดุเทปสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, 4576 โพลีเอสเตอร์ ผ้าสปันเลซนอนวูฟเวน เพื่อระยะเวลาการใช้งานนานพิเศษ ไลเนอร์ 83 #,กำหนดขนาดได้