webLoaded = "false" Loadclientside=No
ผสานพลังกับประชาคมโลกเพื่อกับต่อสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

3เอ็ม มุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และสนับสนุนการบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก

webLoaded = "false"

ผสานพลังกับประชาคมโลกเพื่อกับต่อสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

3เอ็ม รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด-19 โดยคำนึงถึงผลกระทบในทุกด้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในช่วงวิกฤตการณ์ระดับโลกนี้ 3เอ็ม ถือความปลอดภัยของพนักงาน สาธารณชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้า เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เรารู้สึกซาบซึ้งที่พนักงานของเราได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน และดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งการทำงานที่บ้านเมื่อจำเป็น และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ทำงานที่เข้มงวด นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โรงงานผลิตของเราทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป ได้เพิ่มการผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95 อีกเท่าตัวหรือ 1.1 พันล้านชิ้นต่อปี โดย 3เอ็ม วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่า หรือ 2 พันล้านชิ้นต่อปีภายใน 12 เดือนข้างหน้า ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ความต้องการของหน้ากากอนุภาค N95 ได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และในอนาคตอันใกล้นี้ ปริมาณของสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ในขณะที่เราเร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มการผลิต เราได้ร่วมทำงานกับรัฐบาลและหน่วยงงานต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและปรับแผนการกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพื้นที่ที่จำเป็นที่สุด นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ ในด้านโซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่แนวหน้า

 • เพิ่มกำลังผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95

  3เอ็ม เพิ่มอัตราการผลิตหน้ากากกรองอนุภาคทั่วโลกเกือบสองเท่าด้วยกำลังการผลิตเกือบ100 ล้านชิ้นต่อเดือน และคาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าหรือเกือบ 2 พันล้านชิ้น ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ 3เอ็ม ไม่ได้ปรับขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด

 • ลดการขาดแคลนด้วยการผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

  3เอ็ม ทำงานร่วมกับรัฐบาลทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อสรรหาทางลือกในการผลิต และเราได้ร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มีมากขึ้น โดยเราได้ร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์ (U.S., English) เพื่อเพิ่มการผลิตหน้ากากแบบกรองอากาศอัตโนมัติ ในสหรัฐอเมริกา และได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก

 • จัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นสูงสุด

  3เอ็ม ได้ปรับแผนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเร่งการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กล่าวคือ เราเน้นการกระจายสินค้าหน้ากากกรองอนุภาค N95 ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ และจะจัดส่งสินค้าส่วนที่เหลือให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมที่จำเป็น เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมยา นอกจากนี้ เรายังเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าอื่นๆ ที่มีความจำเป็นทั่วโลก เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆ

 • การจัดการกับปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การฉ้อโกง และสินค้าปลอม

  3เอ็ม ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรค้าปลีก และบุคคลอื่น ๆ เพื่อสืบหาผู้จำหน่ายที่โก่งราคาหน้ากากกรองอนุภาค 3เอ็ม และจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบอย่างไม่มีจริยธรรมและผิดกฎหมาย โดยเราได้ปิดร้านค้าของผู้จำหน่ายเหล่านั้นจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของพันธมิตรค้าปลีก และแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามกฎหมายตามที่เหมาะสม

  หากท่านพบกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกง การจำหน่ายสินค้าในราคาไม่เป็นธรรม หรือการจำหน่ายสินค้าปลอม กรุณาแจ้งเบาะแสที่เว็บไซด์ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (U.S., English) ของ 3เอ็ม เพื่อเราจะได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า 3M และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

webLoaded = "false"

ในทุกๆ วัน ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่อยู่แนวหน้า ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้อื่นให้ปลอดภัย 3M Medical ได้จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในการช่วยปกป้องผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของไวรัสโควิด-19

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และต้องการทราบถึงวิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด กรุณาศึกษาแนวทางและคำแนะนำล่าสุดจากแหล่งข้อมูลด้านล่าง

ไซต์อื่น ๆ ของ 3เอ็ม:
ร้านค้า 3เอ็ม
ติดตามเรา
แบรนด์ที่อยู่ในรายการด้านบนจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ 3เอ็ม
เปลี่ยนประเทศ
ประเทศไทย - ไทย