ผสานพลังกับประชาคมโลกเพื่อกับต่อสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

3เอ็ม มุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และสนับสนุนการบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก

ผสานพลังกับประชาคมโลกเพื่อกับต่อสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

3เอ็ม รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด-19 โดยคำนึงถึงผลกระทบในทุกด้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในช่วงวิกฤตการณ์ระดับโลกนี้ 3เอ็ม ถือความปลอดภัยของพนักงาน สาธารณชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้า เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด เรารู้สึกซาบซึ้งที่พนักงานของเราได้ทุ่มเททำงานเพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน และดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงและปลอดภัย รวมทั้งการทำงานที่บ้านเมื่อจำเป็น และการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ทำงานที่เข้มงวด นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โรงงานผลิตของเราทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป ได้เพิ่มการผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95 อีกเท่าตัวหรือ 1.1 พันล้านชิ้นต่อปี โดย 3เอ็ม วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่า หรือ 2 พันล้านชิ้นต่อปีภายใน 12 เดือนข้างหน้า ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ความต้องการของหน้ากากอนุภาค N95 ได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และในอนาคตอันใกล้นี้ ปริมาณของสินค้าอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ในขณะที่เราเร่งดำเนินการเรื่องเพิ่มการผลิต เราได้ร่วมทำงานกับรัฐบาลและหน่วยงงานต่างๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและปรับแผนการกระจายสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพื้นที่ที่จำเป็นที่สุด นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้ร่วมมือกับบริษัทอื่น ๆ ในด้านโซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อช่วยปกป้องบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่แนวหน้า

 • เพิ่มกำลังผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95

  • นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเราได้เพิ่มการผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95 ทั่วโลกอีกสองเท่าตัว

  • สายการผลิตทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์

  • เพื่อให้ 3เอ็ม สามารถเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95 เป็นสองเท่า หรือ 2 พันล้านชิ้นทั่วโลกภายใน 12 เดือน

 • ให้ความสำคัญแก่ผู้ที่มีความจำเป็นมากที่สุด

  • ในประเทศไทย เราได้จัดสรรหน้ากากกรองอนุภาค N95 ส่วนใหญ่แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าเป็นหลัก ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง พลังงาน อาหารและยา

  • ในแต่ละภูมิภาคและประเทศต่างๆ ทั่วโลก 3เอ็ม ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นมากที่สุด รวมถึงความจำเป็นทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ

  • เราได้ทำงานร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาอุปสรรคทางการค้าเพื่อให้สามารถจัดส่งหน้ากากกรองอนุภาคไปยังพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากที่สุด

 • การจัดการกับปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การฉ้อโกง และสินค้าปลอม
  • 3เอ็ม ไม่มีนโยบายขึ้นราคาหน้ากากกรองอนุภาคในภาวะวิกฤติ

  • 3เอ็ม ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกเพื่อจัดการกับผู้ที่ฉวยโอกาสจากวิกฤตนี้อย่างจริงจัง

  • สำหรับลูกค้าที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีการฉ้อโกง สามารถแจ้งมาได้ที่เว็บไซต์ของ 3เอ็ม

 • ปกป้องพนักงานและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  • เราได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องพนักงานของเราและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของสำนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น

  • 3เอ็ม สามารถดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศทั่วโลกได้อย่างต่อเนี่องด้วยวิธีการดำเนินงานที่อาจต่างกันไปโดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและภาครัฐในแต่ละพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือระดับโลก

  • ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเรา ในภาวะที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ เรายินดีเปิดรับทุกข้อคิดเห็น และจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า 3M และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

ในทุกๆ วัน ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่อยู่แนวหน้า ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้อื่นให้ปลอดภัย 3M Medical ได้จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในการช่วยปกป้องผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของไวรัสโควิด-19

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และต้องการทราบถึงวิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด กรุณาศึกษาแนวทางและคำแนะนำล่าสุดจากแหล่งข้อมูลด้านล่าง