ผสานพลังกับประชาคมโลกเพื่อกับต่อสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

3เอ็ม มีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19

ผสานพลังกับประชาคมโลกเพื่อกับต่อสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ร่วมกัน

3เอ็ม ภาคภูมิใจในการร่วมเป็นผู้นำต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 และช่วยให้ผู้คนกลับไปดำเนินชีวิตในรูปแบบปกติ เราช่วยเหลือภาคธุรกิจให้สามารถกลับไปดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงสนับสนุนภาครัฐ และหน่วยงานทางสาธารณสุขในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังร่วมมือกับภาครัฐ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลกในการแชร์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 • เพิ่มกำลังผลิตหน้ากากกรองอนุภาค N95

   

  • ปัจจุบัน 3เอ็ม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มสาธารณสุข กลุ่มอุตสาหกรรม และผู้บริโภค

  • เมื่อเกิดความต้องการอย่างเร่งด่วน 3เอ็ม ทำงานร่วมกับภาครัฐ หน่วยงานสาธารณสุข และผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้า และหน่วยงานสาธารณสุขที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

   

 • การจัดการกับปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า การฉ้อโกง และสินค้าปลอม
  • 3เอ็ม ไม่มีนโยบายขึ้นราคาหน้ากากกรองอนุภาคในภาวะวิกฤติ

  • 3เอ็ม ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกเพื่อจัดการกับผู้ที่ฉวยโอกาสจากวิกฤตนี้อย่างจริงจัง

  • สำหรับลูกค้าที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีการฉ้อโกง สามารถแจ้งมาได้ที่เว็บไซต์ของ 3เอ็ม

 • ปกป้องพนักงานและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ

  • เราได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องพนักงานของเราและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของสำนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราได้รับการสนับสนุนที่จำเป็น

  • 3เอ็ม สามารถดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศทั่วโลกได้อย่างต่อเนี่องด้วยวิธีการดำเนินงานที่อาจต่างกันไปโดยอาศัยหลักการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและภาครัฐในแต่ละพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือระดับโลก

  • ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าของเรา ในภาวะที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ เรายินดีเปิดรับทุกข้อคิดเห็น และจะสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 • มุ่งมั่นช่วยเหลือกลุ่มสาธารณสุข
  มุ่งมั่นช่วยเหลือกลุ่มสาธารณสุข
  • 3เอ็ม สร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในการใช้ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 
  • 3เอ็ม ร่วมมือกับภาครัฐ คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วโลกในการแชร์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  • 3เอ็ม ใช้วิทยาศาตร์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ผู้คนกลับไปทำงาน และใช้ชีวิตในรูปแบบปกติได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า 3M และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

ในทุกๆ วัน ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่อยู่แนวหน้า ต้องเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้อื่นให้ปลอดภัย 3M Medical ได้จัดเตรียมข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ในการช่วยปกป้องผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของไวรัสโควิด-19

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และต้องการทราบถึงวิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด กรุณาศึกษาแนวทางและคำแนะนำล่าสุดจากแหล่งข้อมูลด้านล่าง