1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

3M การกรองและการแยกส่วน

สำหรับ การคมนาคมขนส่ง

3 สินค้า

ดูสินค้า (3)

3 สินค้า

ความละเอียด

ความยาวโดยรวม (เมตริก)

ไส้กรองหยาบ 1 ไมครอน รุ่น RT09Y ไส้กรองหยาบ 5 ไมครอน รุ่น RP19B ไส้กรอง รุ่น 3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge, RT19Y16G20NN
Next