3M คลิป ตะขอ และแถบกาว

57 สินค้า

ดูสินค้า (57)

57 สินค้า

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์

Weight Capacity (Metric)

ใช้ภายใน/ใช้ภายนอก

คอมมานด์™ เทปกาว 2 หน้าชนิดลอกออกได้ 17021, ขนาดกลาง, บรรจุ 20 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ เทปหนามเตยติดกรอบรูป 17206, ขนาดใหญ่, 4 คู่/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอตกแต่ง 17087QES, ขนาดกลาง, ตะขอ 1 ชิ้น เทป 2 ชิ้น/แพค, 6 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอเบสิค 17502ANZ, ขนาดเล็ก, ตะขอ 3 ชิ้น เทป 3 ชิ้น/แพค, 12 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอแกนเหล็กอเนกประสงค์ 17067, ขนาดเล็ก แพคสุดคุ้ม ตะขอ 6 ชิ้น เทป 6 ชิ้น, 12 แพค/ กล่อง คอมมานด์™ เทปกาว 2 หน้าชนิดลอกออกได้ 17024, ขนาดเล็ก, บรรจุ 32 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ทปหนามเตยติดกรอบรูป 17206BLK, สีดำ, ขนาดใหญ่, 4 ชุด/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอดีไซน์ 17081V, ขนาดกลาง, แพคสุดคุ้ม ตะขอ 4 ชิ้น เทป 4 ชิ้น/แพค, 12 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอแกนเหล็ก 17065, ขนาดกลาง, ตะขอ2ชิ้น เทป 3 ชิ้น/แพค, 24 แพค/ กล่อง คอมมานด์™ ตัวยึดสายไฟ 17302CLR, สีใส, ขนาดเล็ก, ตัวยึด 8 ชิ้น เทป 12 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขออเนกประสงค์ 17001V, ขนาดกลาง, แพคสุดคุ้ม ตะขอ 4 ชิ้น เทป 4 ชิ้น/แพค, 12 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตัวยึดสายไฟ 17301, สีใส, ขนาดกลาง, ตัวยึด 4 ชิ้น เทป 5 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ เทปหนามเตยติดกรอบรูป 17201BLK, สีดำ, ขนาดกลาง, 4 คู่/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอแขวน BATH-18 , ขนาดกลาง, ตะขอ 2 ชิ้น เทป 2 ชิ้น/แพค, 24 แพค/ กล่อง คอมมานด์™ ตะขอแขวนกรอบรูปแบบฟันปลา 17040, ตะขอแขวน 1 ชิ้น เทป 2 ชิ้น/แพค, 36 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขออเนกประสงค์ 17066, ขนาดไมโคร, ตะขอ 3 ชิ้น เทป 4 ชิ้นต่อ/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอดีไซน์ 17082, ขนาดเล็ก, ตะขอ 2 ชิ้น เทป 4 ชิ้น/แพค, 36 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขออเนกประสงค์ 17004V, ขนาดจัมโบ้, แพคสุดคุ้ม ตะขอ 2 ชิ้น เทป 4 ชิ้น/แพค, 12 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอตกแต่งขนาดเล็ก รุ่นพรีเมียม คอมมานด์™ ตะขอเอนกประสงค์ 17032C, สีพิงค์โกลด์, ขนาดเล็ก, ตะขอ 4 ชิ้น เทป 5 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอสำหรับแขวนนาฬิกา 17047, ที่แขวน 1 ชิ้น เทป 2 ชิ้น, 24 แพค/ กล่อง คอมมานด์™ ตะขอสำหรับแขวนกรอบรูป แบบสายลวด 17041ANZ, ที่แขวน 1 ชิ้น เทป 2 ชิ้น, 36 แพค/ กล่อง คอมมานด์™ ตะขออเนกประสงค์ 17002, ขนาดเล็ก, ตะขอ 2 ชิ้น เทป 4 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง คอมมานด์™ ตะขอดีไซน์ รุ่นทนความชื้น 17083B, ขนาดใหญ่, ตะขอ 1 ชิ้น เทป 2 ชิ้น/แพค, 24 แพค/กล่อง
Next