3M มาร์กเกอร์ธง แท็บ และหน้า

49 สินค้า

ดูสินค้า (49)

49 สินค้า

ประเภทผลิตภัณฑ์

Product Color

ความยาวโดยรวม (เมตริก)

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 684-ARR-RYG, แฟล็กซ์ลูกศรคละสี, 0.47นิ้ว x 1.7นิ้ว (11.9มม. X 43.2มม.) 100แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 683-PLAID1, 0.47นิ้วx1.7 นิ้ว, 100 แผ่น โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-CANDY โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 583-5, แฟล็กซ์รุ่นแถบสี คละสี 5สี, 0.44นิ้ว x 1.7นิ้ว, 20แผ่น/เล่ม, 100แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® เพจ มาร์กเกอร์ 671-2AP, 25มม.X75มม., 100แผ่น/เล่ม, 200แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 683-3, คละสี 3สี, 1นิ้ว x 1.7นิ้ว, 25แผ่น/เล่ม, 75แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 683-4C, คละสี 4 สี, 0.5นิ้ว x 1.7นิ้ว, 25แผ่น/เล่ม, 100แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 584-5, แฟล็กซ์รุ่นแถบสีลูกศร คละสี 5สี, 0.44นิ้ว x 1.7นิ้ว, 20แผ่น/เล่ม, 100แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้ เพจ มาร์กเกอร์ 671-2AN SSN, 25มม. x 75มม., 90แผ่น/เล่ม, 180แผ่น/แพ็ค, 48 แพ็ค/กล่อง Post-it® Page Markers โพสต์-อิท® เพจ มาร์กเกอร์รุ่น 700CR SSN 14มม.X50มม.X90แผ่นต่อเล่ม โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-ARR-RYG โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 684-CANDY, 0.47นิ้วx1.7นิ้ว, 100แผ่น โพสต์-อิท®ซูเปอร์ สติกกี้ เพจ มาร์กเกอร์ 671-3AN SSN, 25มม. X75มม., 90แผ่น/เล่ม, 135แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท®แฟล็กซ์รุน 684-J1 โพสต์-อิท®แฟล็กซ์รุ่น 684-J3 โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 680-Plaid2 โพสต์-อิท®แฟล็กซ์รุ่น 684-J5 โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 683-4B, คละสี 4 สี, 0.5นิ้ว x 1.7นิ้ว, 25แผ่น/เล่ม, 100แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-TODO, แฟล์กซ์พิมพ์ข้อความ TO DO, 0.94นิ้ว X 1.7นิ้ว, 60แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท®แฟล็กซ์รุ่น 684-J4 โพสต์-อิท® แฟล็กซ์ 683-5CFB, คละสี 5 สี, 0.5นิ้ว x 1.7นิ้ว, 25แผ่น/เล่ม, 125แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท®แฟล็กซ์ 682-SH-OBL โพสต์-อิท® แฟล็กซ์รุ่น 683-5SH, คละแบบมาตรฐานและแบบพิมพ์ลาย Sign Here, 0.5นิ้ว x 1.7นิ้ว และ 0.47นิ้ว x 1.7นิ้ว, 135แผ่น/แพ็ค โพสต์-อิท® ซูเปอร์ สติกกี้ เพจ มาร์กเกอร์ 670-4AN SSN,15มม.X50มม., 45แผ่น/เล่ม, 180แผ่น/แพ็ค
Next