3M เทปกาวสำหรับสำนักงานแบบใส

41 สินค้า

ดูสินค้า (41)

41 สินค้า

อุตสาหกรรม

ตราสินค้า

Dispenser

ขนาดคอร์ (เมตริก)

ความยาวโดยรวม (เมตริก)

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

สก๊อตช์® เมจิก™เทป810DS 3/4นิ้วX/25หลา พร้อมแท่นตัด 12ม้วน/กล่อง 96ม้วน/ลัง สก๊อตช์® เทปใส600 1/2นิ้วx36หลา แกน1" สก๊อตช์® เทป500 1/2นิ้วX36หลา แกน3" 12ม้วน/แพ็ค สก๊อตช์® เทป500 3/4นิ้วX36หลา แกน1" 1X6 TW 30แพ็ค/ลัง สก๊อตช์® เมจิก™เทปCAT105 3/4นิ้วX300" พร้อมแท่นตัดหอยโข่ง 72ม้วน/ลัง สก๊อตช์® เทปใส600 1นิ้วx36หลา แกน1" สก๊อตช์® เทป500 1/2นิ้วX36หลา แกน1" 12ม้วน/แพ็ค สก๊อตช์® เมจิก™เทป810 1นิ้วX36หลา แกน1" สก๊อตช์® เทปใส รุ่น600 สก๊อตช์® เทป500 1/2นิ้วX36หลา แกน3" 1X12 TW 8แพ็ค/ลัง สก๊อตช์® เมจิก™เทป810 3/4นิ้วX36หลา แกน1" 144ม้วน/ลัง สก๊อตช์® เทปใส รุ่น600 สก๊อตช์® เทปใส600 1/2นิ้วx72หลา แกน3" สก๊อตช์® เทป500 1/2นิ้วX36หลา แกน1" 1X9 TW 30แพ็ค/ลัง สก๊อตช์® เทปใสกาวสองหน้า รุ่น665, 1/2นิ้วx25หลา, 72 ม้วน/ลัง สก๊อตช์® เทป500 3/4นิ้วX36หลา แกน1" 1X6 พร้อมแท่นC4210 12แพ็ค/ลัง สก๊อตช์® เทป500 1/2นิ้วX72หลา แกน3" 12ม้วน/แพ็ค 144แพ็ค/ลัง สก๊อตช์® เทป500 3/4นิ้วX36หลา แกน3" 1X8 TW 8แพ็ค/ลัง สก๊อตช์® เทป500 1/2นิ้วX10หลา แกน1" 12ม้วน/แพ็ค สก๊อตช์® CAT106 3/4นิ้วx450นิ้ว รุ่นรีฟิล สก๊อตช์® เมจิก™เทป810 3/4นิ้วX25หลา แกน1" พร้อมแท่นตัด C4210 สก๊อตช์® เมจิก™เทปCAT105 3/4นิ้วX300" รุ่นรีฟิล 12ม้วน/ลัง สก๊อตช์® เมจิก™ เทป สก๊อตช์® แท่นตัดเทปแบบตั้งโต๊ะ รุ่นปลาวาฬ
Next