3M™ วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ ชนิดท่อน รุ่น T-4, 12 ชิ้น/ลัง

  • หมายเลขชิ้นส่วน T-4
  • 3M ID 7000029593

ใช้แทนทราย ขี้เลื่อย ที่ก่อให้เกิดความสกปรก ดูแลรักษาความสะอาดยาก และอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย

ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ไฮไลท์
  • ใช้แทนทราย ขี้เลื่อย ที่ก่อให้เกิดความสกปรก ดูแลรักษาความสะอาดยาก และอาจทำให้เครื่องจักรเสียหาย
  • ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  • รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี
  • รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก

วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ ชนิดท่อน

ข้อกำหนดเฉพาะ