1. ไทย
 2. ความปลอดภัย
 3. ความเป็นมาด้านความปลอดภัยของ
 4. เรื่องราวทั้งหมด
 5. การตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่ง่ายดายเพื่ออาหารที่ปลอดภัยขึ้น
ความปลอดภัย
 • Share

  การตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่ง่ายดายเพื่ออาหารที่ปลอดภัยขึ้น

  Share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  การตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่ง่ายดายเพื่ออาหารที่ปลอดภัยขึ้น

  ระบบ 3M™ Molecular Detection System จะใช้วิธีการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยอุณหภูมิเดียว (Isothermal DNA Amplification) และการตรวจจับด้วยการเรืองแสงทางชีวภาพ (Bioluminescence Detection) เพื่อเป็นช่องทางตรวจหาจุลชีพก่อโรคในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

  การตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่ง่ายดายเพื่ออาหารที่ปลอดภัยขึ้น

  ระบบ 3M™ Molecular Detection System จะใช้วิธีการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยอุณหภูมิเดียว (Isothermal DNA Amplification) และการตรวจจับด้วยการเรืองแสงทางชีวภาพ (Bioluminescence Detection) เพื่อเป็นช่องทางตรวจหาจุลชีพก่อโรคในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

  การตรวจหาจุลชีพก่อโรคที่ง่ายดายเพื่ออาหารที่ปลอดภัยขึ้น

  ระบบ 3M™ Molecular Detection System จะใช้วิธีการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยอุณหภูมิเดียว (Isothermal DNA Amplification) และการตรวจจับด้วยการเรืองแสงทางชีวภาพ (Bioluminescence Detection) เพื่อเป็นช่องทางตรวจหาจุลชีพก่อโรคในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม

   

  • Molecular Detection System

    

   การผลิตอาหารคือธุรกิจของคุณ ความปลอดภัยของอาหารคือธุรกิจของเรา ระบบ 3M™ Molecular Detection System จะใช้วิธีการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยอุณหภูมิเดียว (Isothermal DNA Amplification) และการตรวจจับด้วยการเรืองแสงทางชีวภาพ (Bioluminescence Detection) เพื่อตรวจหาจุลชีพก่อโรคในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ระบบมีความแม่นยำ ใช้งานได้ง่าย และมีราคาไม่สูง วิธีการตรวจหาจุลชีพก่อโรคได้ง่ายขึ้น

   วิธีการตรวจหาจุลชีพก่อโรคจากอาหารที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแม่นยำมากขึ้น

   ดู 3M™ Molecular Detection System