3M™ Interam™ Endothermic Mat

3M™ Interam™ Endothermic Mat เสื่อดูดความร้อน

วางแผนเพื่อรับมือสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ปกป้องอย่างดีที่สุด

สอบถามผู้เชี่ยวชาญของ 3M

วิดีโอทดสอบการกันไฟและการติดตั้ง 3M E-Mat

การป้องกันไฟในถาดสายเคเบิ้ล, ท่อป้องกันไฟ, ป้องกันไฟในเหล็กโครงสร้าง


ผ่านการทดสอบและเชื่อถือได้มากว่า 30 ปี


ลิงก์ด่วน

Close  
  • กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

  • 3เอ็ม ดำเนินการเก็บรวบรวม ดูแล ใช้และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามนโยบายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลของ3เอ็ม.

  • Submit

ทางเราขออภัย...

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะส่งข้อมูล โปรดลองใหม่ในภายหลัง...

ขอขอบคุณ.

ส่งแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว