เกี่ยวกับ 3เอ็ม งานไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษา

  • ผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม สำหรับการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านไฟฟ้าที่คุณเชื่อถือได้ ตั้งแต่งานจัดการและซ่อมแซมสายไฟ มอเตอร์เชื่อมต่อ ฉนวนและป้องกันการรั่วซึม อุปกรณ์ระบุตำแหน่งและการค้นหา อุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟรวมถึงการต่อลงดิน การซ่อมสายไฟ อุปกรณ์ซึ่งไม่ลามไฟและไม่เป็นเชื้อไฟ รวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล

The electrical work on a construction job will get done on time and within budget with 3M.
สามารถช่วยให้ลูกค้าทำงานได้มีประสิทธิภาพ ทันเวลาในงบประมาณที่เหมาะสม

ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบงานไฟฟ้าด้วยความมั่นใจ
 

  • ปกป้องทรัพย์สินที่มีค่า
  • ได้รับประโยชน์จากสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย
  • มั่นใจได้กับคุณภาพสินค้าในระยะยาว

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 3เอ็ม


สินค้าสำหรับงานก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า

เลือกผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงเอกสารทางด้านเทคนิคตามด้านล่าง หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก 3M Electrical ใน app store