1. การใช้พลังงานน้อยกว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าในการทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร
อิเล็กทรอนิกส์
 • Share

  การใช้พลังงานน้อยกว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าในการทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร

  Share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  การใช้พลังงานน้อยกว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าในการทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร

  3M™ Novec™ Engineered Fluids ใช้พลังงานน้อยลงเพื่อทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ (จริงๆ คือน้อยกว่า 95%) และช่วยให้คุณประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ได้แน่นสนิทขึ้น

  การใช้พลังงานน้อยกว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าในการทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร

  3M™ Novec™ Engineered Fluids ใช้พลังงานน้อยลงเพื่อทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ (จริงๆ คือน้อยกว่า 95%) และช่วยให้คุณประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ได้แน่นสนิทขึ้น

  การใช้พลังงานน้อยกว่าจะให้ประโยชน์มากกว่าในการทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างไร

  3M™ Novec™ Engineered Fluids ใช้พลังงานน้อยลงเพื่อทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ (จริงๆ คือน้อยกว่า 95%) และช่วยให้คุณประกอบชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ได้แน่นสนิทขึ้น

  •  

   ​เทคโนโลยี ​​two-phase immersion ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของ 3เอ็ม ช่วยให้ฮาร์ดแวร์มีความเย็นตลอดกระบวนการระเหยทางธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีของ 3M™ Novec™ Engineered Fluids จะหมายถึงว่าคุณได้ใช้พลังงานที่น้อยลงเพื่อทำความเย็นให้ฮาร์ดแวร์ (จริงๆ คือน้อยกว่า 95%) และคุณยังใช้พื้นที่น้อยลงเพื่อวางส่วนประกอบ (เพียงแค่หนึ่งในสิบของพื้นที่ที่คุณต้องใช้ก่อนหน้า) และคุณยังได้ช่วยลดปริมาณคาร์บอนสะสม เพราะของเหลว Novec เป็นสารที่ไม่ทำให้ชั้นโอโซนบางลง และยังมีโอกาสในการทำให้โลกร้อนในระดับต่ำ

   ดูวิธีการที่การทำความเย็นแบบแช่สองจังหวะด้วย 3M™ Novec™ Engineered Fluids จะช่วยทำให้ศูนย์ข้อมูลของคุณเย็นขึ้น

   สัมผัสประสบการณ์การใช้ของเหลววิศวกรรม Novec