พลังงาน
 • share

  กำลังงานมากขึ้น การรบกวนน้อยลง

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  กำลังงานมากขึ้น การรบกวนน้อยลงในเมืองฉงชิ่ง มุมไบ และเซาเปาโล

  การใช้คอมโพสิตอลูมิเนียมเป็นแกนหลักของตัวนำไฟฟ้าของสายส่งพลังงาน หมายความว่าคุณจะสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้มากเป็นสองเท่า ด้วยน้ำหนักเพียงครึ่งเดียว โดยไม่รบกวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม

  กำลังงานมากขึ้น การรบกวนน้อยลงในเมืองฉงชิ่ง มุมไบ และเซาเปาโล

  การใช้คอมโพสิตอลูมิเนียมเป็นแกนหลักของตัวนำไฟฟ้าของสายส่งพลังงาน หมายความว่าคุณจะสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้มากเป็นสองเท่า ด้วยน้ำหนักเพียงครึ่งเดียว โดยไม่รบกวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม

  กำลังงานมากขึ้น การรบกวนน้อยลงในเมืองฉงชิ่ง มุมไบ และเซาเปาโล

  การใช้คอมโพสิตอลูมิเนียมเป็นแกนหลักของตัวนำไฟฟ้าของสายส่งพลังงาน หมายความว่าคุณจะสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้มากเป็นสองเท่า ด้วยน้ำหนักเพียงครึ่งเดียว โดยไม่รบกวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม

  • ACCR Technology

   กลับกลายเป็นว่าการใช้คอมโพสิตอลูมิเนียมเป็นแกนหลักของตัวนำไฟฟ้าของสายส่งพลังงาน หมายความว่าคุณจะสามารถรองรับกำลังไฟฟ้าได้มากเป็นสองเท่า ด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่า ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่รบกวนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม- มีการติดตั้งเพื่อใช้งานแล้วใน 17 ประเทศรวมถึงจีน อินเดีย และบราซิล เทคโนโลยี 3M™ Aluminum Conductor Composite Reinforced (ACCR) ช่วยส่งพลังงานไฟฟ้าไปถึงผู้คนได้มากขึ้น เทคโนโลยีนี้แข็งแกร่งเหมือนแกนเหล็กแบบดั้งเดิม แต่มีน้ำหนักเบากว่า และตกท้องช้างน้อยกว่าภายใต้แรงโหลดพลังงานที่สูง หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานสายส่งกำลังไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมนั้น จะสามารถรองรับแรงโหลดได้มากขึ้น ช่วยให้ชุมชนทั่วโลกเจริญรุ่งเรือง

   ดูวิธีการที่เราช่วยให้โลกปรับตัวเมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น

   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์