พลังงาน
 • share

  นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น

  ใช้ฟิล์มโลหะสีเงินและโพลิเมอริกที่ย่อยสลายได้ โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนกลับแบบครึ่งวงกลมทั้งหมดของแสงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 94% เพื่อหักเหแสง ผลลัพธ์: โคม LED ที่สว่างขึ้นในแอฟริกา

  นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น

  ใช้ฟิล์มโลหะสีเงินและโพลิเมอริกที่ย่อยสลายได้ โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนกลับแบบครึ่งวงกลมทั้งหมดของแสงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 94% เพื่อหักเหแสง ผลลัพธ์: โคม LED ที่สว่างขึ้นในแอฟริกา

  นี่คือแนวคิดที่ดียิ่งขึ้น

  ใช้ฟิล์มโลหะสีเงินและโพลิเมอริกที่ย่อยสลายได้ โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนกลับแบบครึ่งวงกลมทั้งหมดของแสงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 94% เพื่อหักเหแสง ผลลัพธ์: โคม LED ที่สว่างขึ้นในแอฟริกา

  • Solar Mirror Film

   ใช้ฟิล์มโลหะสีเงินและโพลิเมอริกที่ย่อยสลายได้ โดยมีคุณสมบัติการสะท้อนกลับแบบครึ่งวงกลมทั้งหมดของแสงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 94% และใข้เป็นตัวสะท้อนด้านหลัง ผลลัพธ์: โคม LED ที่สว่างขึ้นในแอฟริกาและทั่วโลก 3M™ Solar Mirror Film ช่วยทำให้แสงไฟสว่างมากขึ้น และช่วยเพิ่มความสดใสให้ชีวิตของเด็กในครอบครัวยากไร้

   เรียนรู้วิธีการที่เราส่องสว่างหนทาง