1. ไทย
 2. พลังงาน
 3. เรื่องราวด้านพลังงานของ
 4. เรื่องราวทั้งหมด
 5. เก็บพลังงานไว้เพื่อดนตรี ไม่ให้หลุดรอดออกไปนอกหน้าต่าง
พลังงาน
 • share

  เก็บพลังงานไว้เพื่อดนตรี ไม่ให้หลุดรอดออกไปนอกหน้าต่าง

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  กักเก็บพลังงานไว้เพื่อดนตรี ไม่ให้หลุดรอดออกไปนอกหน้าต่าง

  นาโนเทคโนโลยีแบบปลอดโลหะใน 3M™ Window Film Prestige Exterior Series จะกันแสงอินฟาเรดที่ผลิตความร้อนของดวงอาทิตย์ได้มากถึง 97% และกันรังสี UV ได้ถึง 99% ช่วยให้ Rock N’ Roll Hall of Fame ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 8-12% ต่อปี

  กักเก็บพลังงานไว้เพื่อดนตรี ไม่ให้หลุดรอดออกไปนอกหน้าต่าง

  นาโนเทคโนโลยีแบบปลอดโลหะใน 3M™ Window Film Prestige Exterior Series จะกันแสงอินฟาเรดที่ผลิตความร้อนของดวงอาทิตย์ได้มากถึง 97% และกันรังสี UV ได้ถึง 99% ช่วยให้ Rock N’ Roll Hall of Fame ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 8-12% ต่อปี

  กักเก็บพลังงานไว้เพื่อดนตรี ไม่ให้หลุดรอดออกไปนอกหน้าต่าง

  นาโนเทคโนโลยีแบบปลอดโลหะใน 3M™ Window Film Prestige Exterior Series จะกันแสงอินฟาเรดที่ผลิตความร้อนของดวงอาทิตย์ได้มากถึง 97% และกันรังสี UV ได้ถึง 99% ช่วยให้ Rock N’ Roll Hall of Fame ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 8-12% ต่อปี

   

  • Rock and Roll Hall of Fame

    

   นาโนเทคโนโลยีแบบปลอดโลหะใน 3M™ Window Film Prestige Exterior Series จะสะท้อนรังสีได้ตามที่เลือก โดยจะกันแสงอินฟาเรดที่ผลิตความร้อนของดวงอาทิตย์ได้มากถึง 97% และกันรังสี UV ได้ถึง 99% ผลคือ Rock N’ Roll Hall of Fame สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 8-12% ต่อปี เช่นเดียวกับการรักษาความสมบูรณ์ของการให้แสงสว่างโดยรอบตามธรรมชาติ ชุดผลิตภัณฑ์ Prestige Exterior Series ได้ถูกนำไปใช้ในการตกแต่งภายนอกของพิพิธภัณฑ์ซึ่งทำด้วยกระจกเกือบทั้งหมด เมื่อใช้เทคโนโลยีนี้ HVAC ของพิพิธภัณฑ์จะทำงานได้ภายใต้แรงโหลดที่น้อยลง และมุมมองการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ก็จะยังคงเหมือนมีชีวิตจริง

   ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ 3เอ็ม ช่วยกักเก็บพลังงานให้อยู่ในที่ที่สมควรอยู่

   กักเก็บพลังงานไว้ในที่ที่สมควรอยู่