1. ช่วยให้ในอนาคตผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น
การดูแลสุขภาพ
 • share

  ช่วยให้ในอนาคตผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  ประวัติการนำส่งยาช่วยหายใจที่ได้รับการพิสูจน์ ย่อมหมายความว่าในอนาคตผู้ป่วยจะหายใจได้สะดวกขึ้น

  กว่า 50 ปีมาแล้วที่ 3เอ็ม ได้สร้างเทคโนโลยีหลักสำหรับการนำส่งยาช่วยหายใจถึง 47 แบบ เรามีห้องปฏิบัติการในองค์กร 6 แห่ง และได้ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึง 11,000 คน เพื่อช่วยคุณและผู้ป่วยของคุณให้หายใจได้สะดวกขึ้น

  ประวัติการนำส่งยาช่วยหายใจที่ได้รับการพิสูจน์ ย่อมหมายความว่าในอนาคตผู้ป่วยจะหายใจได้สะดวกขึ้น

  กว่า 50 ปีมาแล้วที่ 3เอ็ม ได้สร้างเทคโนโลยีหลักสำหรับการนำส่งยาช่วยหายใจถึง 47 แบบ เรามีห้องปฏิบัติการในองค์กร 6 แห่ง และได้ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึง 11,000 คน เพื่อช่วยคุณและผู้ป่วยของคุณให้หายใจได้สะดวกขึ้น

  ประวัติการนำส่งยาช่วยหายใจที่ได้รับการพิสูจน์ ย่อมหมายความว่าในอนาคตผู้ป่วยจะหายใจได้สะดวกขึ้น

  กว่า 50 ปีมาแล้วที่ 3เอ็ม ได้สร้างเทคโนโลยีหลักสำหรับการนำส่งยาช่วยหายใจถึง 47 แบบ เรามีห้องปฏิบัติการในองค์กร 6 แห่ง และได้ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึง 11,000 คน เพื่อช่วยคุณและผู้ป่วยของคุณให้หายใจได้สะดวกขึ้น

  • 3M Drug Delivery Systems Inhalers

   ประวัติการนำส่งยาช่วยหายใจที่ได้รับการพิสูจน์ ย่อมหมายความว่าในอนาคตผู้ป่วยจะหายใจได้สะดวกขึ้น

   ตั้งแต่ปี 2011 มีโรงพยาบาลและสถาบันดูแลสุขภาพเกือบ 1,400 แห่งที่สามารถแก้ไขสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ กว่า 50 ปีมาแล้วที่ 3เอ็ม ได้สร้างเทคโนโลยีหลักถึง 47 ประเภทสำหรับการนำส่งยาช่วยหายใจ เรามีห้องปฏิบัติการในองค์กร 6 แห่ง และได้ว่าจ้างนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ถึง 11,000 คน เพื่อช่วยคุณและผู้ป่วยของคุณให้หายใจได้สะดวกขึ้น ตั้งแต่อุปกรณ์ Autohaler Breath Actuated Device ของเราไปจนถึง Integrated Dose By Dose Counter ทาง 3เอ็ม ได้พิสูจน์แล้วว่าเราเข้าใจในกระบวนการนำส่งยาช่วยหายใจทั้งหมดอย่างแท้จริง ตั้งแต่การพัฒนาสูตรและการทดลองทางคลินิก ไปจนถึงการจัดส่งและระบบโลจิสติกส์ในเชิงพาณิชย์ เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎระเบียบและเทคนิคทั่วโลก เพื่อที่จะสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา และบรรเทาปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนวางแผนล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตทั่วโลก

   ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตที่กว้างขวางของเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยหายใจที่ผ่านการพิสูจน์

   ดูเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยหายใจที่ผ่านการพิสูจน์ของ 3เอ็ม