1. ผ้าปิดแผลที่มีความสะดวกสบายและปิดสนิทได้มากที่สุด
การดูแลสุขภาพ
 • share

  ผ้าปิดแผลที่มีความสะดวกสบายและปิดสนิทได้มากที่สุด

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  ผ้าปิดแผลที่มีความสะดวกสบายและปิดสนิทได้มากที่สุด

  การปิดแผลชั้นสูงที่ยึดติดได้แน่น และลอกออกได้อย่างอ่อนโยน เพื่อลดความเจ็บปวดและความกังวลของการดึงสาย I.V. ออก จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

  ผ้าปิดแผลที่มีความสะดวกสบายและปิดสนิทได้มากที่สุด

  การปิดแผลชั้นสูงที่ยึดติดได้แน่น และลอกออกได้อย่างอ่อนโยน เพื่อลดความเจ็บปวดและความกังวลของการดึงสาย I.V. ออก จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

  ผ้าปิดแผลที่มีความสะดวกสบายและปิดสนิทได้มากที่สุด

  การปิดแผลชั้นสูงที่ยึดติดได้แน่น และลอกออกได้อย่างอ่อนโยน เพื่อลดความเจ็บปวดและความกังวลของการดึงสาย I.V. ออก จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

   
  • การปิดแผลชั้นสูงที่ยึดติดได้แน่น และลอกออกได้อย่างอ่อนโยน จะช่วยลดความเจ็บปวดและความกังวลของการดึงสาย I.V. ออกได้ ผิวเคลือบฟิล์มใสกันน้ำจะเป็นปราการกั้นการปนเปื้อนจากภายนอก เช่น ของเหลว แบคทีเรียและไวรัส* และช่วยให้ตรวจตราดูแลได้อย่างต่อเนื่อง 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Securement Dressings มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

   การทดสอบ *ในสภาพแวดล้อมที่จำลองขึ้น แสดงผลว่าฟิล์มใสของผ้าปิดแผล TEGADERM จะเป็นปราการที่สำคัญที่ช่วยกั้นไวรัสขนาด 27nm หรือที่ใหญ่กว่า ในขณะที่ผ้าปิดแผลยังติดอยู่โดยไม่มีการรั่ว

   ดูวิธีการที่เราช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญ

   ศึกษาเกี่ยวกับ Tegaderm Dressings