การดูแลสุขภาพ
 • share

  ผู้ป่วยจะสังเกตได้เมื่อคุณลดความซับซ้อนลง

  share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  ผู้ป่วยจะสังเกตได้เมื่อคุณลดความซับซ้อนลง

  ตั้งแต่ปี 2011 มีโรงพยาบาลและสถาบันดูแลสุขภาพเกือบ 1,400 แห่งที่สามารถแก้ไขสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ อย่างการผสมผสานวิธีการกำหนดรหัสด้วยคอมพิวเตอร์ การบันทึกเอกสารทางคลินิก และระบบวัดที่มีคุณภาพให้เป็นการใช้งานครั้งเดียว

  ผู้ป่วยจะสังเกตได้เมื่อคุณลดความซับซ้อนลง

  ตั้งแต่ปี 2011 มีโรงพยาบาลและสถาบันดูแลสุขภาพเกือบ 1,400 แห่งที่สามารถแก้ไขสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ อย่างการผสมผสานวิธีการกำหนดรหัสด้วยคอมพิวเตอร์ การบันทึกเอกสารทางคลินิก และระบบวัดที่มีคุณภาพให้เป็นการใช้งานครั้งเดียว

  ผู้ป่วยจะสังเกตได้เมื่อคุณลดความซับซ้อนลง

  ตั้งแต่ปี 2011 มีโรงพยาบาลและสถาบันดูแลสุขภาพเกือบ 1,400 แห่งที่สามารถแก้ไขสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ อย่างการผสมผสานวิธีการกำหนดรหัสด้วยคอมพิวเตอร์ การบันทึกเอกสารทางคลินิก และระบบวัดที่มีคุณภาพให้เป็นการใช้งานครั้งเดียว

  • Working with Health Information Systems

   ตั้งแต่ปี 2011 มีโรงพยาบาลและสถาบันดูแลสุขภาพเกือบ 1,400 แห่งที่สามารถแก้ไขสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ อย่างการผสมผสานวิธีการกำหนดรหัสด้วยคอมพิวเตอร์ การบันทึกเอกสารทางคลินิก และระบบวัดที่มีคุณภาพให้เป็นการใช้งานครั้งเดียว 3M 360 Encompass System จะช่วยให้โรงพยาบาลและสถาบันดูแลสุขภาพเหล่านี้ สามารถวิเคราะห์ เสริม และดำเนินการในเชิงรุกในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลด้านคลินิกและการเงินที่สำคัญได้ทั้งหมดในขั้นตอนของการรักษา การสังเคราะห์เช่นนี้จะหมายถึงว่า โรงพยาบาลและเครือข่ายการดูแลสุขภาพจะสามารถควบรวมข้อมูลทั้งทางด้านคลินิกและการเงินเข้ากันด้วย เพื่อพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยในจำนวนที่มากขึ้น สร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม และช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบนิเวศด้านการดูแลสุขภาพ

   ศึกษาเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ถูกต้องจะมีประโยชน์อย่างไร

   ปรับแต่งให้เหมาะสมด้วย 360 Encompass ​​