1. Thailand
 2. Novec
 3. การใช้งาน
Novec

สูตรสเปรย์

 • เลือกใช้สารสูตรต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความปลอดภัย ยั่งยืน ใช้ร่วมกับวัสดุตั้งต้นได้ และมีประสิทธิภาพในการใช้งานหลากหลายรูปแบบ

 • สร้างตัวทำละลายสำหรับสูตรน้ำยาเคลือบและสารเจือจาง สูตรน้ำยาทำความสะอาดสารเคมีในอุตสาหกรรม การตกเคลือบสารหล่อลื่น และการตกเคลือบซิลิโคน

 • ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันบอบบางจากการกัดกร่อน หรือทำให้หน้าจอแบบสัมผัสและพื้นผิวอื่นๆ ทำความสะอาดง่ายและทนต่อรอยเปื้อน

 • ดับเพลิงในเสี้ยววินาที ก่อนที่ไฟจะเริ่มไหม้และก่อนที่ระบบดับเพลิงแบบน้ำจะทำงาน

 • ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพื้นที่โดยใช้สารหล่อเย็นแบบเหลวโดยตรงที่อุปกรณ์ไอทีของคุณ

 • ใช้น้ำยาไดอิเล็กตริกเพื่อให้ความเย็นแก่ทางรถไฟความเร็วสูง เครื่องจักรหนัก ยานยนต์ ลิฟต์ และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

 • ลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดถึง 99.99% เมื่อใช้ส่วนผสมที่มีก๊าซฉนวนในการทำกริดไฟฟ้า

 • เพิ่มพลังทำความสะอาดได้หมดจดขึ้นและทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขั้วต่อ และอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วยน้ำยาปริมาณเท่าเดิม

 • ทำความสะอาดได้หมดจดโดยไม่ทำให้ส่วนประกอบที่บอบบางเสียหายหรือทิ้งคราบไว้บนอะไหล่ของคุณ

 • ลดความร้อนส่วนเกินในอุตสาหกรรมการทหาร วิศวกรรมการบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยสารที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูงและใช้งานได้ในทุกอุณหภูมิ