1. Thailand
 2. Novec
 3. การใช้งาน
 4. ก๊าซฉนวน
Novec

ก๊าซฉนวนสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายเพื่ออนาคตโลกของเรา เลือกก๊าซฉนวน 3M™ Novec™ สำหรับใช้แทนซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) ก๊าซเรือนกระจกที่มีผลรุนแรงที่มีการใช้ทั่วไปเพื่อเป็นฉนวนและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่ทำหน้าที่ส่งและกระจายกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลางไปจนถึงสูง

กริดไฟฟ้าเป็นเส้นทางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รวดเร็ว และความทนทานน่าเชื่อถือมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าทำให้ผู้คนปลอดภัย สะดวกสบาย และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการรั่วหรือการปล่อยก๊าซ SF6 โดยไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้น อาจเกิดผลกระทบต่อก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกับสิ่งแวดล้อมได้

นี่คือเหตุผลที่ทำไมที่ 3เอ็ม นักวิทยาศาสตร์ของเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาก๊าซฉนวนที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า ที่มีการใช้งานก๊าซ SF6 ผลลัพธ์ของการพัฒนาและทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนคือ 3M Novec Insulating Gases ที่ใช้ในส่วนผสมก๊าซเพื่อให้เพิ่มระดับประสิทธิภาพให้เทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับก๊าซ SF6 หากคุณกำลังมองหากริดไฟที่รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราสามารถช่วยคุณได้


ก๊าซฉนวน Novec (Novec Insulating Gases) เป็นทางเลือกทดแทน SF6 ที่มีค่า GWP ต่ำและค่า ODP เป็นศูนย์
ให้พลังงานอนาคตที่ยั่งยืน
ติดต่อเรา

 • Two workers in safety vests and hard hats outside looking at National Grid g3 gas insulated line (GIL) SF6-free high-voltage power transmission equipment using 3M™ Novec™ 4710 Dielectric Fluid

  ทางเลือกทดแทน SF6 ที่ได้รับการออกแบบมาให้ลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 99.99%

  • อุตสาหกรรมไฟฟ้าได้ยอมรับความท้าทายในการใช้ SF6 เป็นก๊าซฉนวนเนื่องจากคุณสมบัติฉนวนกันไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือ แต่ SF6 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่อันตรายที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่า CO2 ถึง 23,500 เท่าเมื่อเทียบช่วงระยะเวลา 100 ปี อันที่จริงแล้ว ถือเป็นก๊าซเรือนกระจกที่อันตรายที่สุดที่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) เคยประเมินไว้ ทำให้ 3เอ็ม ร่วมมือกับผู้นำด้านอุตสาหกรรมเพื่อคิดหาโซลูชันทางเลือกโดยใช้ก๊าซฉนวน Novec (Novec Insulating Gases) การทดสอบแสดงให้เห็นว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 99.99% เมื่อใช้เป็นส่วนผสมก๊าซฉนวนเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ SF66.
  • - g3 (ก๊าซรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบกริด):
   • ได้รับการพัฒนาโดย General Electric โดยใช้ก๊าซฉนวน 3M™ Novec™ 4710 g3 (3M™ Novec™ 4710 Insulating Gas, g3) สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับการใช้งานกับสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าสูงและท่อก๊าซฉนวน (GIL) ได้
   • เมื่อใช้เป็นส่วนผสมก๊าซ สามารถลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกมากถึง 99% เมื่อเทียบกับ SF6
  • ก๊าซฉนวนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับสวิตช์เกียร์ ABB พร้อมกับ AirPlus™:
    
   • ABB ผลิตสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางที่มีการฉนวนด้วยก๊าซฉนวน 3M™ Novec™ 5110 (3M™ Novec™ 5110 Insulating Gas) ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า SF6 โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง
   • เมื่อใช้เป็นส่วนผสมก๊าซ สามารถลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกมากถึง 99.99% เมื่อเทียบกับ SF6

ประสิทธิภาพที่สำคัญต่อเป้าหมายสำหรับการส่งและกระจายกระแสไฟฟ้า

อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถมีความคลาดเคลื่อนแม้แต่นิดเดียว โดยที่ส่วนผสมก๊าซฉนวนจาก Novec สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความหน้าเชื่อถือและความปลอดภัยที่เข้มงวดได้
 • เลือกก๊าซฉนวน Novec ที่ปลอดสาร SF6 และค่า GWP ที่ต่ำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
  ประสิทธิภาพเป็นเลิศ

  ค่าความคงทนไดอิเล็กทริกที่สูงกว่า SF6 และช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง

 • Two workers in safety vests and hard hats outside looking at National Grid g3 gas insulated line (GIL) SF6-free high-voltage power transmission equipment using 3M™ Novec™ 4710 Dielectric Fluid.
  ความน่าเชื่อถือเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

  Can be utilised in gas-insulated switchgear, circuit breakers, gas insulated lines (GIL) and more.

 • อุปกรณ์ส่งกระแสแรงดันไฟฟ้าปานกลาง ABB AirPlus™ เลือกใช้น้ำยาไดอิเล็กตริก 3M™ Novec™ 5110 (3M™ Novec™ 5110 Dielectric Fluid)
  ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม

  ลดภาระการบริหารจัดการในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก SF6


เกี่ยวกับ 3M Novec Insulating Gases

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ก๊าซฉนวน Novec (Novec Insulating Gases) รวมเอาประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมของคุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าเข้ากับคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด ใช้เป็นส่วนผสมก๊าซ ก๊าซฉนวน Novec (Novec Insulating Gases) เหมาะสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าปานกลางและสูง และไม่ติดไฟและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

 • Close-up of National Grid g3 gas insulated line (GIL) SF6-free high-voltage power transmission equipment using 3M™ Novec™ 4710 Dielectric Fluid.
  3M Novec 4710 Insulating Gas

  ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อเป็นทางเลือกทดแทน SF6 ที่ยั่งยืนเมื่อใช้แบบเข้มข้นหรือเป็นส่วนผสมก๊าซ เพื่อมอบคุณสมบัติฉนวนและมีขอบเขตความปลอดภัยสูง

  • การสลายความเข้มข้นไดอิเล็กตริกนานกว่า SF6 ประมาณ 2 เท่าที่แรงดันเท่ากัน
  • เมื่อใช้เป็นส่วนผสมก๊าซ สามารถลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกมากถึง 99% เมื่อเทียบกับ SF6
  • อเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่ระดับเเรงดันไฟฟ้าปานกลางจนถึงสูง
  • ขอบเขตความปลอดภัยสูงสำหรับพนักงานเมื่อใช้งานตรงตามจุดประสงค์
  • สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิการทำงานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
  • สามารถใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่หลากหลาย

  ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล Novec 4710 (PDF, 161 KB)

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก๊าซฉนวน Novec 4710 (Novec 4710 Insulating Gas)

 • ABB AirPlus™ Equipment using 3M Novec 5110 Insulating Gas to replace SF6 in power industry applications
  3M Novec 5110 Insulating Gas

  ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เป็นทางเลือกทดแทน SF6 ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ที่ต่ำ พร้อมกับคุณสมบัติฉนวนและขอบเขตความปลอดภัยที่กว้าง ได้รับการพัฒนาเพื่อผสมกับก๊าซตัวกลางเมื่อใช้งานสำหรับอุปกรณ์ส่งกระแสไฟ

  • การสลายความเข้มข้นไดอิเล็กตริกนานกว่า SF6 ประมาณ 1.4 เท่าที่แรงดันเท่ากัน
  • เมื่อใช้เป็นส่วนผสมก๊าซ สามารถลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกมากถึง 99.99% เมื่อเทียบกับ SF6
  • คุณสมบัติฉนวนที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานที่ระดับเเรงดันไฟฟ้าปานกลางจนถึงสูง
  • ขอบเขตความปลอดภัยสูงสำหรับพนักงานเมื่อใช้งานตรงตามจุดประสงค์
  • ค่า GWP ที่น้อยกว่า 1
  • เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคาร
  • ผสมกับก๊าซเฉื่อยสำหรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้า

  ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล Novec 5110 (PDF, 161 KB)

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับก๊าซฉนวน Novec 5110 (Novec 5110 Insulating Gas)


กรณีศึกษา: นำก๊าซฉนวน Novec (Novec Insulating Gases) เข้าทำการทดสอบ

 • โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ: ท่อก๊าซฉนวน (GIL) g3 เส้นแรก

  มีการติดตั้งโซลูชันท่อก๊าซฉนวน (GIL) ขนาด 420 kV ปลอดสาร SF6 เส้นแรกที่เซอร์ลิน ประเทศอังกฤษ ในปี 2016 ด้วยส่วนผสมก๊าซฉนวนโดยใช้ 3M Novec 4710 Insulating Gas การติดตั้งเกิดขึ้นได้จากการวิจัยและการร่วมมือกันนานหลายปี และการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ GE โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ และ 3เอ็ม เพื่อการปล่อยลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ SF6 ในอุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้าแรงดันสูง

  • ใช้ส่วนผสมของก๊าซ g3 ของ GE
  • ค่า GWP ที่ต่ำและค่าแสดงระดับการทำลายโอโซน (ODP) เป็นศูนย์
  • ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของบริษัท
 • ABB AirPlus™: สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลางที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวนชนิดปลอดสาร SF6 ระบบแรก

  'สวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวน (GIS) พร้อม AirPlus™ ตัวใหม่เป็นตัวเลือกทดแทน SF6 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิวัติวงการสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าปานกลาง ด้วยค่า GWP ที่น้อยกว่า 1 ถือเป็นสวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวนแรงดันไฟฟ้าปานกลางเครื่องแรกในโลกที่มีโมเลกุลก๊าซชนิดใหม่ที่ใช้ก๊าซฉนวน Novec 5110 ของ 3เอ็ม (3M’s Novec 5110 Insulating Gas) ผลลัพธ์ก็คือ — คงขนาดรูปทรงของที่กะทัดรัดและจุดเด่นของสวิตช์เกียร์ที่ใช้ก๊าซเป็นฉนวนทั้งหมดเอาไว้

  • ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่า GWP ที่น้อยกว่า 1
  • รูปทรงอุปกรณ์ที่กะทัดรัด
  • คงจุดเด่นสำคัญของเทคโนโลยี GIS เอาไว้

  AirPlus เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท ABB AG


แหล่งข้อมูลและเครื่องมือเกี่ยวกับ 3M Novec Insulating Gases

Resource library

รับคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานก๊าซฉนวน

รับคำตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับก๊าซฉนวน Novec (Novec Insulating Gases) จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา เราสามารถให้คำปรึกษาด้านความเข้ากันได้ของวัสดุ คำตอบ และข้อมูลเพิ่มเติมได้