Novec


ตัวเลือกใช้ทดแทนนอร์มอลโพรพิลโบรไมด์และ TCE ที่ปลอดภัยและยั่งยืน

การใช้สารเคมีที่เป็นพิษ เช่น นอร์มอลโพรพิลโบรไมด์ (nPB หรือ 1-BP) และไทรคลอโรเอทิลีน (TCE) ในการขจัดคราบด้วยไอระเหยได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของพนักงาน หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) ได้ยื่นข้อเสนอห้ามใช้ TCE ในการขจัดคราบด้วยไอระเหยและพุ่งเป้าไปที่ nPB ซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมี 10 อันดับแรกที่เข้ารับการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบว่าสารเคมีดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อมนุษย์โดยไม่มีเหตุผลหรือไม่ สหภาพยุโรปได้สั่งเลิกใช้ TCE ในการขจัดคราบด้วยไอระเหยและมีกำหนดให้เลิกใช้ nPB ในปี 2020 3M™ Novec™ Engineered Fluids ถือเป็นทางเลือกการทำความสะอาดที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อใช้แทนนอร์มอลโพรพิลโบรไมด์ (nPB) ไทรคลอโรเอทิลีน (TCE) และไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) และแตกต่างกับการใช้ nPB และ TCE ตรงที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรายงานปริมาณการใช้ให้ EPA ทราบ

ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของนอร์มอลโพรพิลโบรไมด์ (nPB)

เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของพนักงาน แรงกดดันด้านการควบคุมการใช้ nPB หรือ 1-โบรโมโพรเพนกำลังรุนแรงยิ่งขึ้น รายการการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน/ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับ nPB มีดังต่อไปนี้


ขอบเขตความปลอดภัยและความเป็นพิษของ nPB

 • Purple icon of 3 people in safety gear.

  เน้นความปลอดภัยของพนักงานของคุณเป็นอันดับแรก ในการใช้งาน nPB ในการขจัดคราบด้วยไอระเหยได้อย่างปลอดภัยนั้น บริษัทจำเป็นต้องลดระดับการรับสัมผัสสารเคมีของพนักงานลงเหลือไม่เกิน 0.1 ppm ซึ่งต่ำกว่าระดับการรับสารเคมีในการขจัดคราบด้วยไอระเหยทั่วไปถึง 100 เท่า ซึ่งอาจมีราคาที่สูงและอาจจำเป็นต้องเพิ่มการติดตั้งระบบระบายอากาศ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ การปรับแต่งและเพิ่มผนังปิดอุปกรณ์สำหรับการขจัดคราบด้วยไอระเหย ต้นทุนอุปกรณ์และการดัดแปลงกระบวนการ การฝึกอบรม และการตรวจสอบการรับสัมผัสสารเคมีทำให้ nPB ไม่เหมาะสำหรับใช้ในการขจัดคราบด้วยไอระเหย

  สำหรับพนักงานที่รับสัมผัสสารเคมี nPB เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ก่อให้เกิดและไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง รวมไปถึง:

   
  • ความเป็นพิษต่อระบบประสาท
  • ความเป็นพิษต่อระบบไต
  • ความเป็นพิษต่อระบบตับ
  • ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
  • โรคมะเร็งปอด

หมดเวลาสำหรับตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาดที่เป็นพิษและทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน
 • ข้อบังคับด้านความปลอดภัยของไทรคลอโรเอทิลีน (TCE)
  TCE ถือเป็นสารเคมีประเภท A2 ที่คาดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ TCE มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์โดยไม่มีเหตุผลซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงชนิดไม่ก่อให้เกิดมะเร็งจากการได้รับสัมผัสสารเคมี การรับสัมผัสสารเคมี TCE ในการขจัดคราบด้วยไอระเหยเป็นประจำมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน EPA ของสหรัฐฯ ได้ยื่นข้อเสนอห้ามใช้ TCE ในการขจัดคราบด้วยไอระเหย และที่ E.U. ได้มีการห้ามการใช้งานโดยไม่มีใบอนุญาตพิเศษว่าด้วยการจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง และการขออนุญาตการใช้สารเคมี (REACH)
 • ข้อบังคับด้านความยั่งยืนของไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC)
  ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) เป็นสสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนประเภท 2 ที่กำลังถูกเลิกใช้งานทั่วโลกภายใต้พิธีสารมอนทรีออล U.S. และ E.U. ได้มีการเลิกใช้งาน HCFC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนายังอยู่ในกระบวนการเบื้องต้นของการเลิกใช้งานอยู่ เนื่องจาก HCFC ไม่ใช่ตัวเลือกตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาดที่แนะนำอีกแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาในการเลือกตัวทำละลายสำหรับการขจัดคราบด้วยไอระเหยที่ล้ำสมัย ปลอดภัย และยั่งยืนมากกว่าแล้ว
 • Subscribe for updates

  Our experts follow the latest news from the U.S. EPA, the EU and other global regulatory authorities governing TCE, HCFCs and more. Get quick summaries of new developments and their potential impact on your business and your cleaning processes – helping you avoid business disruption. Visit our newsletter archives or subscribe for more.

  View Solvent Cleaning Newsletters >

  Subscribe >


3M Novec Engineered Fluids เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ nPB และ TCE

 • ตัวเลือกใช้ทดแทน nPB และ TCE ที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากกว่า

  การรับสัมผัสสารเคมีในการขจัดคราบด้วยไอระเหยทั่วไปสูงเกินกว่าระดับที่การรับสัมผัสสารเคมี nPB ที่แนะนำมากถึง 100 เท่า ทำให้เป็นโซลูชันที่อันตรายสำหรับการใช้งานนี้ TCE มีค่ารับสัมผัสสารเคมีที่แนะนำในปริมาณน้อยเช่นเดียวกับ nPB 3M™ Novec™ 73DE Engineered Fluid ซึ่งเป็นตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาดคราบฝังแน่นใหม่ล่าสุดของเรา มีค่าการรับสัมผัสสารเคมีอยู่ที่ 195 ppm (น้ำหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยที่ค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง) หมายความว่าตัวทำละลายมีค่ารับสัมผัสสารเคมีที่แนะนำสูงกว่า nPB ถึงกว่า 2000 เท่า การใช้ nPB หรือ TCE อาจจำเป็นต้องอัปเกรดอาคารสถานที่และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีราคาแพง

  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Novec Engineered Fluids สำหรับทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายและการขจัดคราบด้วยไอระเหย


  รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
   

 • Bar chart showing exposure guidelines for nPB (0.1 ppm), TCE (10 ppm) and Novec 73DE fluid (195 ppm) along with representational people in safety gear icons.

การเปรียบเทียบตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาด: สาร Novec 73DE เมื่อเทียบกับ nPB และ TCE เป็นอย่างไร

ดูผลกระทบของการใช้ 3M™ Novec™ Engineered Fluids เพื่อทดแทน nPB หรือ TCE ด้วยการเปรียบเทียบเคียงข้างกัน
 • *ค่า 195 ppm คือน้ำหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยที่ค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง **ขอบเขตความปลอดภัยที่ใช้งาน = ค่ารับสัมผัสสารเคมีที่แนะนำ / ค่ารับสัมผัสสารเคมี (โดยสันนิษฐานว่ามี 10 ppmv ต่อค่าขีดจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง)

Manufacturing Engineer dropping basket of brass hydrolic line connector parts into a vapor degreaser

พร้อมลองใช้ตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาด Novec แล้วหรือยัง

ไม่ว่าคุณจะมองหาสิ่งทดแทน nPB หรือ TCE เราต้องการให้การเปลี่ยนไปใช้สารละลายทำความสะอาดชนิดใหม่ของคุณทำได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยตัวเลือกสาร Novec ที่หลากหลาย เราขอแนะนำให้ลองผลิตภัณฑ์หรือทดลองทำความสะอาดเพื่อช่วยค้นหาโซลูชันผลิตภัณฑ์ Novec ที่ตรงตามความต้องการของคุณที่สุด
ขอตัวอย่างหรือทดลองทำความสะอาด

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวทำละลายสำหรับทำความสะอาด Novec

ทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะตอบคำถามของคุณและให้การสนับสนุนทั่วโลก รวมถึงการขอสินค้าตัวอย่าง ข้อมูล และความช่วยเหลือในการทดลองทำความสะอาด ติดต่อเราได้แล้ววันนี้