1. Thailand
  2. Novec
  3. แหล่งข้อมูล
Novec

แหล่งข้อมูล

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ 3เอ็ม นำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อช่วยสร้างโลกให้สะอาดขึ้น โดยการคิดค้นออกแบบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยน้อยที่สุด