3M วัสดุสำหรับขัดด้วยมือ

8 สินค้า

ดูสินค้า (8)

8 สินค้า

บล็อก

บล็อก

ฟองน้ำขัด

ฟองน้ำขัด

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

2600 ฟองน้ำทราย ละเอียดจุลภาค MICROFINE 1200-1500 2604 ฟองน้ำทราย ละเอียด FINE 320-400 5209 บล็อกขัดแห้งมัลติโฮล ขนาดยาว 70mmX396mm 2601 ฟองน้ำทราย ละเอียดมาก ULTRAFINE 800-1000 2602 ฟองน้ำทราย ละเอียดพิเศษ SUPERFING 500-600 5207 บล็อกขัดแห้งมัลติโฮล ขนาดสั้น 70mmX127mm 2606 ฟองน้ำทราย ละเอียดกลาง MEDIUM เบอร์ 120-180 5208 บล็อกขัดแห้งมัลติโฮล ขนาดกลาง 70mmx198mm