1. ประเทศไทย
  2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

Novec ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม

13 สินค้า

ดูสินค้า (13)

13 สินค้า

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุขั้นสูง

วัสดุขั้นสูง

สารเคลือบ

สารเคลือบ

อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ทำความสะอาด

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

3M™ Novec™ 7200 Engineered Fluid 3M™ Novec™ 72DA Engineered Fluid 3M™ Novec™ 72DE Engineered Fluid 3M™ Novec™ 7300 Engineered Fluid 3M™ Novec™ 73DE Engineered Fluid 3M™ Novec™ 71DE Engineered Fluid, 5-gal Metal Container (55 ปอนด์, 25 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 7100DL Engineered Fluid, 3.5-gal Container (40 ปอนด์, 18.4 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 1700 Electronic Grade Coating, 5.4 กิโลกรัม/3.8 ลิตร Container 3M™ Novec™ 1720 Electronic Grade Coating, 1-gal Container (12 ปอนด์, 5.4 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 71IPA Engineered Fluid, 12 liter Container (33 ปอนด์, 15 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ 7100 Engineered Fluid 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid, 55-gal (US) Container (661 ปอนด์, 300 กิโลกรัม) 3M™ Novec™ Contact Cleaner, 11 ออนซ์ 6กระป๋อง/กล่อง