3M กรรไกร

20 สินค้า

ดูสินค้า (20)

20 สินค้า

Blade Material

ความยาวโดยรวม (เมตริก)

สก๊อตช์™กรรไกรอเนกประสงค์ 1428-PG ขนาด 8 นิ้ว รุ่นลายสก๊อต สก๊อตช์™กรรไกรอเนกประสงค์ 1428-PA ขนาด 8 นิ้ว รุ่นลายกราฟฟิก สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานครัว รุ่นมาตรฐาน สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานประณีต สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานประณีต 1446, 6 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานครัว รุ่นถอดล้างได้, 1 ชิ้น/แพ็ค สก๊อตช์™ กรรไกรเอนกประสงค์ รุ่นพิมพ์ลาย สก๊อตช์™ กรรไกรอเนกประสงค์ 1428, 8 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1407, ขนาด 7 นิ้ว, 36อัน/ลัง สก๊อตช์™ 1448 กรรไกรสำหรับงานประณีต8" 36อัน/ลัง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับเด็ก สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1406, ขนาด 6 นิ้ว, 36ชิ้น/ลัง สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1407-SPR, ขนาด 7 นิ้ว รุ่นลายจุด, 36 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานประณีต 1447, 7 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™ 1426 กรรไกรเอนกประสงค์6" 36อัน/ลัง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานประณีต สก๊อตช์™ กรรไกรอเนกประสงค์ 1427, 7 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1408, ขนาด 8 นิ้ว, 36ชิ้น/ลัง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานประดิษฐ์ 1445 ขนาด 5นิ้ว สก๊อตช์™ กรรไกรเอนกประสงค์ รุ่นพิมพ์ลาย