3M เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน

28 สินค้า

ดูสินค้า (28)

28 สินค้า

กรรไกร

กรรไกร

มีดและใบมีดอเนกประสงค์

มีดและใบมีดอเนกประสงค์

หมวดหมู่

สก๊อตช์™กรรไกรอเนกประสงค์ 1428-PG ขนาด 8 นิ้ว รุ่นลายสก๊อต สก๊อตช์™กรรไกรอเนกประสงค์ 1428-PA ขนาด 8 นิ้ว รุ่นลายกราฟฟิก สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานครัว รุ่นมาตรฐาน สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานประณีต สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานประณีต 1446, 6 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานครัว รุ่นถอดล้างได้, 1 ชิ้น/แพ็ค สก๊อตช์™ กรรไกรเอนกประสงค์ รุ่นพิมพ์ลาย สก๊อตช์™ กรรไกรอเนกประสงค์ 1428, 8 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1407, ขนาด 7 นิ้ว, 36อัน/ลัง สก๊อตช์™คัตเตอร์ 45L, สีแดง, 10 ชิ้น/แพ็ค, 40 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™คัตเตอร์ 45S 10อัน/แพ็ค สก๊อตช์™ 1448 กรรไกรสำหรับงานประณีต8" 36อัน/ลัง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับเด็ก สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1406, ขนาด 6 นิ้ว, 36ชิ้น/ลัง สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานทั่วไป 1407-SPR, ขนาด 7 นิ้ว รุ่นลายจุด, 36 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™คัตเตอร์ไทเทเนียม รุ่นL, 10 ชิ้น/แพ็ค, 40 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™ใบมีดคัตเตอร์ไทเทเนียม รุ่นS สก๊อตช์™ กรรไกรสำหรับงานประณีต 1447, 7 นิ้ว, 36อัน/กล่อง สก๊อตช์™คัตเตอร์ไทเทเนียม รุ่นS, 10 ชิ้น/แพ็ค, 40 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™ใบมีดคัตเตอร์ไทเทเนียม รุ่นL สก๊อตช์™คัตเตอร์ 45L, สีดำ, 10 ชิ้น/แพ็ค, 40 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™คัตเตอร์ 45L, สีฟ้า, 10 ชิ้น/แพ็ค, 40 ชิ้น/กล่อง สก๊อตช์™ 1426 กรรไกรเอนกประสงค์6" 36อัน/ลัง สก๊อตช์™กรรไกรสำหรับงานประณีต
Next