3M เทปสำหรับหิ้วของ

5 สินค้า

ดูสินค้า (5)

5 สินค้า

อุตสาหกรรม

Backing (Carrier) Material

ความกว้างโดยรวม (เมตริก)

ความหนาของเทปรวมโดยไม่มีไลน์เนอร์ (เมตริก)

Product Color

3M™ เทปหูหิ้วอเนกประสงค์ 8310CP พิมพ์ 1-2 สี 3M™ เทปกระดาษกาวย่น 232, 18มม x 55ม,3/4นิ้ว x 60หลา, 64 ม้วน/กล่อง 3M™ เทปกระดาษกาวย่น 232, 12มม x 55ม,1/2นิ้ว x 60หลา, 96 ม้วน/กล่อง 3M™ เทปหูหิ้วอเนกประสงค์ 8320CP พิมพ์ 1-2 สี 3M™ เทปหูหิ้วอเนกประสงค์ 8330CP พิมพ์ 1-2 สี