ไส้กรองน้ำรุ่น 3M™ Water Filtration Products High Flow Series Model HF40 Replacement Cartridge, 5613303

3M ID 70020020114
  • ปรับปรุงให้น้ำที่มีรสชาติที่ดีขึ้นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย โดยการลดตะกอน ขจัดกลิ่นและรสของคลอรีน
  • ช่วยกรองน้ำให้ใสสะอาดขึ้นและมีรสชาติที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
  • เทคโนโลยีการเปลี่ยนไส้กรองแบบ Sanitary Quick Change (SQC) เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายและรวดเร็วโดยการหมุนเพียง 1/4 รอบ
  • นอกจากนี้ ยังมีอีกผลิตภัณฑ์อีกหลายรุ่นที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย¹ และโปรโตซัว ซีสต์ ² (HF90, HF90-CL, HF60, HF60-CL, HF40 และ 160-L), คลอรามีน (HF95-CL, HF90-CL, HF65-CL, HF60-CL และ HF35-CL) เพื่อปกป้องอุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้น
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

เราจำหน่ายไส้กรองน้ำสำหรับตระกูล 3M™ Water Filtration Products High Flow Series กรองน้ำให้ได้ตามสูตรมาตรฐาน Recipe Quality Water™ ของลูกค้า เพื่อคุณภาพที่สม่ำเสมอและช่วยปกป้องอุปกรณ์

ผลิตภัณฑ์ไส้กรองน้ำตระกูล 3M™ Water Filtration Products High Flow Series ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกสุขลักษณะ โดยช่วยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขั้นตอนการเปลี่ยนไส้กรอง นอกจากนี้ เทคโนโลยีการเปลี่ยนไส้กรองแบบ SQC ทำให้สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการช่วยเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองเหล่านี้ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวกับน้ำ ซึ่งส่งผลเสียต่อรสชาติ ความใสสะอาด และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ผลิตภัณฑ์รุ่นต่าง ๆ ต่อไปนี้ยังช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย¹ และโปรโตซัว ซีสต์²: ได้แก่ ไส้กรองน้ำ รุ่น HF90, HF90-CL, HF60, HF60-CL, HF40 และ 160-L ผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปนี้ยังช่วยลดคลอรามีนเพื่อปกป้องอุปกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น: HF95-CL, HF90-CL, HF65-CL, HF60-CL และ HF35-CL ไส้กรองลดคลอรามีน (Chloramine) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์สแตนเลส เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตด้วยเทคโนโลยีผสมระหว่างเมมเบรนเกรดอุตสาหกรรมยากับถ่านคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่ง (“I.M.P.A.C.T”) เพื่อให้ไส้กรองมีอายุการใช้งานนานขึ้น (HF95, HF95-CL, HF90, HF90-CL, HF65, HF65-CL, HF60, HF60-CL, HF45 และ HF40 เท่านั้น) คุณลักษณะที่ดีที่สุดของตระกูล HF ไส้กรองน้ำได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF* วัสดุผ่านมาตรฐาน FDA CFR-21** ไส้กรองใช้ซีลโอริงป้องกันการรั่วซึม ไส้กรองทำมาจากถ่านคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่ง ไส้กรองมีรูปแบบการใช้งานที่ถูกสุขลักษณะ เพราะไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสารตัวกรองในขั้นตอนการเปลี่ยนไส้กรอง *ไส้กรองน้ำของ 3เอ็ม (3M™ Water Filtration Products Filter) มีหลากหลายรุ่นให้เลือก (HF95, HF95-CL, HF90, HF90-CL, HF65, HF65-CL, HF60, HF60-CL, HF45, HF40, HF37, HF35, HF35-CL, HF30, HF25, HF27, HF20) ซึ่งผ่านการรับรองจาก NSF Model (160-L) ผ่านการรับรองมาตรฐาน NSF สำหรับ DWS160-L/160-L แบบต่อตรงจากท่อประปา (plumbed-in) โปรดไปที่ www.nsf.org หากต้องการทราบข้อมูลอ้างอิงเฉพาะของแต่ละผลิตภัณฑ์ **พื้นผิวที่สัมผัสกับน้ำผ่านมาตรฐาน FDA CFR-21 ¹ตามที่ทดสอบกับ E. Coli ATCC (11229) ผ่านการทดสอบและตรวจสอบยืนยันโดยห้องปฏิบัติการของผู้ผลิต ² จากการใช้ Cryptosporidium parvum oocysts ในการทดสอบ

  • ปรับปรุงให้น้ำที่มีรสชาติที่ดีขึ้นสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย โดยการลดตะกอน ขจัดกลิ่นและรสของคลอรีน
  • ช่วยกรองน้ำให้ใสสะอาดขึ้นและมีรสชาติที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
  • เทคโนโลยีการเปลี่ยนไส้กรองแบบ Sanitary Quick Change (SQC) เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายและรวดเร็วโดยการหมุนเพียง 1/4 รอบ
  • นอกจากนี้ ยังมีอีกผลิตภัณฑ์อีกหลายรุ่นที่ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย¹ และโปรโตซัว ซีสต์ ² (HF90, HF90-CL, HF60, HF60-CL, HF40 และ 160-L), คลอรามีน (HF95-CL, HF90-CL, HF65-CL, HF60-CL และ HF35-CL) เพื่อปกป้องอุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้น
  • ไส้กรองคลอรามีนป้องกันการกัดกร่อนของอุปกรณ์สแตนเลส เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน
  • ใช้เทคโนโลยีผสมระหว่างเมมเบรนเกรดอุตสาหกรรมยากับถ่านคาร์บอนกัมมันต์อัดแท่ง (“I.M.P.A.C.T”) เพื่อให้ไส้กรองมีอายุการใช้งานนานขึ้น (HF95, HF95-CL, HF90, HF90-CL, HF65, HF65-CL, HF60, HF60-CL, HF45 และ HF40 เท่านั้น)
คุณลักษณะเฉพาะ
Capacity (Metric)
94635 l
Product Series
High Flow
ความละเอียด
0.2 μm
คุณสมบัติสำคัญ
Bacteria, Chlorine Taste & Odor, Cyst, Scale Inhibition, Sediment
งานอุตสาหกรรม
Commercial
ซีรีส์
3M™ High Flow Series
ประเภทของเครื่องกรอง
Depth
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (องศาเซลเซียส)
37.8 Degree Celsius
เมตริกของช่วงความดัน
862 kPa
เมตริกอัตราการไหล
9.5 Litre per minute
แบรนด์
3M™