1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
 4. อุปกรณ์ดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว
 5. วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว
 6. 3M™ วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวและกรดด่างเข้มข้น ชนิดแผ่น รุ่น C-PD914DD, 9 นิ้ว X 14 นิ้ว, 25 แผ่น/กล่อง, 6 กล่อง/ลัง

3M™ วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวและกรดด่างเข้มข้น ชนิดแผ่น รุ่น C-PD914DD, 9 นิ้ว X 14 นิ้ว, 25 แผ่น/กล่อง, 6 กล่อง/ลัง

 • หมายเลขชิ้นส่วน C-PD914DD
 • 3M ID 7000001947
 • UPC 00051138290962

ความจุในการดูดซับ 0.59 ลิตร/แผ่น

ใช้ควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive Liquid) ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ

ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภท ทั้งสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน(ไม่ละลายน้ำ) สารเคมีเหลวที่ละลายน้ำ กรดและด่างเข้มข้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้บ่อย
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (PDF, 0B)

รายละเอียด

ไฮไลท์
 • ความจุในการดูดซับ 0.59 ลิตร/แผ่น
 • ใช้ควบคุมการแพร่กระจาย และกำจัดของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive Liquid) ซึ่งรั่วไหลจากภาชนะบรรจุ
 • ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภท ทั้งสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน(ไม่ละลายน้ำ) สารเคมีเหลวที่ละลายน้ำ กรดและด่างเข้มข้น
 • ไม่ทำปฏิกิริยาเคมี สะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเป็นเวลานานๆ

วัสดุดูดซับสารเคมีเหลวและกรดด่างเข้มข้น

ข้อกำหนดเฉพาะ

แหล่งข้อมูล