1. ประเทศไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม
 3. อุปกรณ์ทำความสะอาด
 4. อุปกรณ์ดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว
 5. วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว
 6. 3M™ SAFETY-WALK™วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ ชนิดแผ่น รุ่น T-151, 200 แผ่น/ลัง

3M™ SAFETY-WALK™วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ ชนิดแผ่น รุ่น T-151, 200 แผ่น/ลัง

 • หมายเลขชิ้นส่วน T-151
 • 3M ID 7000006446

สําหรับใช้งานในแอพพลิเคชั่นที่มีน้ํามันงอ

รอย บน ด้าน หนึ่ง จะ เพิ่ม ความ แรง และ ช่วย ลด การ เชื่อมโยง

แพด มี ขนาด เล็ก และ สามารถ กระจาย ตัว อยู่ บน และ อยู่ ใน เส้นทาง ของ สิ่งที่ รั่ว ออกมา ได้ อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้บ่อย
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (PDF, 0B)

รายละเอียด

ไฮไลท์
 • สําหรับใช้งานในแอพพลิเคชั่นที่มีน้ํามันงอ
 • รอย บน ด้าน หนึ่ง จะ เพิ่ม ความ แรง และ ช่วย ลด การ เชื่อมโยง
 • แพด มี ขนาด เล็ก และ สามารถ กระจาย ตัว อยู่ บน และ อยู่ ใน เส้นทาง ของ สิ่งที่ รั่ว ออกมา ได้ อย่างรวดเร็ว
 • อาจ จะ ถูก ใช้ บน พื้นผิว ของ งาน ใน การ คาด การณ์ ถึง การ รั่ว ทะลัก
 • เหมาะที่จะใช้ใต้ท่าเรือ ในน้ําตื้น สันดอกหิน หินปะทะ และชายหาด

ปั๊มน้ําอัดลมชนิดมีความจุสูงมีสคริปต์อยู่ด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มความแรงและช่วยลดการเชื่อมโยง แผ่นกระดาษขนาดพอดีช่วยให้ผู้ใช้สามารถกระจายความปั่นป่วนไปมาอย่างรวดเร็วและในเส้นทางของการรั่วไหล

ข้อกำหนดเฉพาะ

แหล่งข้อมูล