3M™วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ ชนิดท่อน T-270, 4 ชิ้น/ลัง

  • 3M ID 7000006448

ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้บ่อย
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (PDF, 0B)

รายละเอียด

ไฮไลท์
  • ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
  • ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  • รักษารูปทรงขณะลอยอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน และทนอุณหภูมิได้ดี
  • รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับและน้ำมันกลับมาใช้งานใหม่ได้อีก

วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ ชนิดท่อน

ข้อกำหนดเฉพาะ

แหล่งข้อมูล