3M™ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์และการปรับปรุงภายในอาคาร

ห้องสมุดวีดิทัศน์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ 3M

รับชมนวัตกรรมทำความสะอาดเชิงพาณิชย์ของ 3M ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและมีความปลอดภัยให้แก่พนักงานทำความสะอาดและผู้ดูแลอาคารได้อย่างไร

Easy Trap Duster Video

Easy Trap Duster - ไม้ถูและแผ่นเช็ดฝุ่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีทำความสะอาดและเครื่องจ่ายน้ำยา


กลุ่มผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นแข็ง


การดูแลรักษาพื้นแข็ง


บริการด้านอาหาร